12.12.2022

Sosterin puhtauspalveluihin koulutetaan uusia laitoshuoltajia

Samiedussa aloitti marraskuussa opintonsa uusi ryhmä laitoshuoltajaopiskelijoita. Kyseessä on Sosterin kanssa yhteistyössä suunniteltu ja toteutettu laitoshuoltajaksi oppisopimuksella -koulutus, jolla pyritään vastaamaan Sosterin puhtauspalveluiden tarpeeseen saada ammattitaitoista ja koulutettua henkilöstöä.

Samiedulla ja Sosterilla oltiin iloisen yllättyneitä koulutuksen herättämästä kiinnostuksesta: hakijoita 12 oppisopimuspaikkaan oli lähes 30. Joukossa oli niin nuoria kuin jo alalla toimineita tai alaa vaihtavia aikuisia sekä maahanmuuttaneita, joilta löytyy jo kokemusta hoito- ja hoivalaitosten puhtaanapidosta. 

– Vaikka Samiedulla ja Sosterilla onkin jo pitkät perinteet onnistuneesta yhteistyöstä puhtausalan osaajatarpeeseen vastaamisessa, tämän tyyppinen oppisopimustoteutus laitoshuoltajien kouluttamiseen on laatuaan ensimmäinen, kertoo Sosterin siivous- ja vaatehuollon johtaja Merja Sairanen.  

Laitoshuoltajaksi opiskellaan puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnosta toimitilahuollon osaamisalalla. Opiskelu kestää keskimäärin 1,5-2 vuotta riippuen opiskelijan aikaisemmasta opinto- ja työtaustasta.

– Laitoshuoltajat toimivat puhdistuspalvelutehtävissä erilaisissa laitosympäristöissä, kuten sairaaloissa ja hoitolaitoksissa, aina korkean hygienian tiloihin asti. He huolehtivat kohteen puhtaanapidon lisäksi myös ruoka- ja vuodehuoltotehtävistä osana asiakkaiden ja asukkaiden hyvinvointia ja turvallisuutta, Samiedun puhdistuspalvelualan opettaja Iiris Hämäläinen kertoo.

Nyt opintonsa aloittaneet tulevat laitoshuoltajat opiskelevat oppisopimuksella. Mikä tarkoittaa sitä, että he ovat koko opiskeluajan työsuhteessa Sosteriin ja pääosa opinnoista tapahtuu työpaikkaohjaajan, opettajan ohjauksessa laitoshuoltajan työtehtävissä Sosterin eri yksiköissä, esimerkiksi keskussairaalassa, sosiaali- ja terveyskeskuksessa ja palveluasumisessa. Tietopuolisista opinnoista vastaa Samiedu oppilaitoksessa sekä käytännön työtehtävien yhteydessä työpaikalla.

Jaa artikkeli