20.05.2021

Sote-alan koulutukset siirtyvät Humaniasta Pohjolankadun kampukselle

Pohjolankadun kampukselle on valmistunut uudet valoisat tilat Samiedun sosiaali- ja terveysalan koulutuksille. Sote-alan opiskelijat ja 15 henkilökunnan jäsentä siirtyy Humanian kampukselta Pohjolankadulle vaiheittain touko-elokuun aikana. Ensimmäiset muutot on jo tehty logistiikka-alan opiskelijoiden avulla ja opetus uusissa tiloissa päästiin aloittamaan viikolla 20.

Uusiin tiloihin sijoittuu lähihoitaja-koulutus ja sen kaikki osaamisalat sekä hoiva-avustajan ja henkilökohtaisen avustajan koulutukset. Pohjolankadulla sijaitsee ennestään jo perustason ensihoidon koulutus, joten muutto vahvistaa sote-alan koulutusten yhteistyötä entisestään.

Pohjolankadun A-rakennuksen kolmanteen kerrokseen noin 400 neliömetrin alueelle on remontoitu tilat juurikin sosiaali- ja terveysalan koulutustarpeita silmällä pitäen. Isot hoitotyöluokat, pienryhmätilat, harjoitustyösali, simulaatioyksiö ja sen tarkkailuhuone, aistihuone sekä teorialuokat mahdollistavat opiskelun monipuolisessa ja käytännönläheisessä ympäristössä.

– Uudet tilat ovat modernit ja monikäyttöiset ja vahvistavat työelämälähtöistä opetusta. Ne soveltuvat erinomaisesti simulaatio-oppimiseen ja koulutukseen käytännönläheisesti ja realistisissa tilanteissa, sosiaali- ja terveysalan tiimipäällikkö Vesa Väänänen kertoo.

– Esimerkiksi simulaatioyksiö on kodinomainen tila, jossa lähihoitajaopiskelijat ja ensihoidon opiskelijat harjoittelevat potilaan kotona tehtäviä hoitotoimenpiteitä. Vieressä sijaitsee tarkkailuhuone, jossa opiskelijoiden toimintaa pystytään kuvaamaan, tallentamaan ja analysoimaan oppimisen vahvistamiseksi.

Aistihuoneeseen on sijoitettu erilaisia aistielämyksiä ja aistisimulaatioita, joiden avulla opiskelijat pääsevät todentamaan esimerkiksi terapiassa hyödynnettäviä menetelmiä. Aistihuoneesta löytyy muun muassa useita erilaisia kosketuspintoja ja materiaaleja, äänitaajuusvärähtelytuoleja, ääni-, tuuli- ja vesielementtejä sekä virtuaalitodellisuutta hyödyntävää teknologiaa.

Samalla kampuksella toimiminen mahdollistaa eri koulutusalojen yhteistyön ja tilojen yhteiskäytön. Pohjolankadulla myös opiskelijapalvelut ovat paremmin opiskelijoiden saatavilla, kun opinto-ohjaajat, opintosihteerit ja opiskelijaterveydenhuolto ovat kampuksella päivittäin. Lisäksi liikuntasali, kuntosali ja muut yhteiset tilat ovat opiskelijoiden ja henkilökunnan käytössä.

Muutto on osa kampusohjelmaa

Vuonna 2019 käynnistynyt Samiedun kampusohjelma tähtää tilojen käyttöasteen parantamiseen ja oppimisympäristöjen monipuolistamiseen sekä työelämälähtöisen koulutuksen vahvistamiseen.

– Samiedun tilojen käyttöaste on vähentynyt viime vuosina merkittävästi paikallisen opiskelijamäärän laskiessa sekä monimuoto-, verkko- ja työpaikoilla järjestettävien koulutusten lisääntyessä. Opiskelijat ovat kotoisin enenevissä määrin muualta kuin Savonlinnan seutukunnalta. Kampusohjelmalla pyritään organisoimaan ja luomaan toimivat tilajärjestelyt sekä tasaamaan kiinteistöjen ylläpitoa, tila- ja turvallisuuspäällikkö Eetu Nissinen taustoittaa.

Humanian kampukselle jää toistaiseksi hius- ja kauneusalan koulutukset sekä jalkojenhoitajan koulutus. Sote-alan koulutuksilta vapautuviin tiloihin sijoittuu työelämäkumppaneita.

Kampusohjelma perustuu vuonna 2018 voimaan tulleeseen ammatillisen koulutuksen reformiin ja sen toteuttamiseen saadaan rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Uudet modernit koulutustilat odottavat opiskelijoita ja opettajia Pohjolankadulla.
Ensimmäinen opiskelijaryhmä aloitti jo uusissa tiloissa.
Simulaatioyksiössä opiskelijat pääsevät harjoittelemaan potilaan kotona tehtäviä hoitotoimenpiteitä.
Jaa artikkeli