Opiskelijoiden vuosikello 2021

Huom. vuosikellosta poiketen jatkavat opiskelijat aloittavat syksyllä opintonsa torstaina 12.8.2021.