21.02.2024

Tekemällä oppien kiinteistönhoitajaksi

Hyvä asenne ja motivaatio kohdallaan. Näillä sanoilla luonnehtii puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan opettaja Mikko Laamanen kiinteistönhoitajaksi opiskelevaa enonkoskelaista Juho Noposta, joka haki ja pääsi Samieduun jatkuvan haun kautta keväällä 2022.

– Juho on ollut koko ajan aktiivinen, ja hänen opintonsa ovat edenneet hyvin nousujohteisesti, Mikko kertoo.

Mutta palataanpa siihen, miten hiljattain 18 vuotta täyttänyt nuori mies päätyi opiskelemaan kiinteistönhoidon osaamisalaa. Juho kertoo saaneensa kipinän alalle oltuaan yläkouluikäisenä kesätöissä Enonkosken kunnan kiinteistöpuolella.

– Yhdeksännen luokan yhteishaun yhteydessä tuli mieleeni, että kiinteistönhoitajan koulutus voisi sopia minulle. Koulutus ei kuulu yhteishaun piiriin, mutta opo selvitti, että Samiedu ottaa uusia kiinteistönhoidon opiskelijoita jatkuvan haun kautta. Kun pääsyni varmistui, kysyin heti kunnan teknisestä toimesta koulutussopimustyöpaikkaa.

Opiskeltuaan vuoden koulutussopimuksella Juho solmi viime vuoden marraskuussa kunnan kanssa oppisopimuksen. Kummastakin opiskelumuodosta Juholla on vain hyvää sanottavaa.

– Pidän tekemällä oppimisesta, ja oppisopimustyöstä saatava palkka lisää motivaatiota entisestään.

Enonkosken kunnaninsinööri Otto Häkkinen sanoo, että kunta ottaa mielellään työssäoppimisjaksoille Juhon kaltaisia motivoituneita kiinteistönhoitajaopiskelijoita.

– Kiinteistönhoitajista ei ole vielä akuuttia pulaa, mutta eläköitymisen myötä tilanne on toinen 5–10 vuoden kuluttua.

Osaaminen karttuu ammattilaisten rinnalla

Kiinteistönhoidon osaamisalan koulutus järjestetään pitkälti työpaikoilla koulutus- ja/tai oppisopimuksella – myös teoria opiskellaan tekemisen lomassa.

– Koulutus koostuu tutkinnon osista. Kun opiskelijalle on karttunut riittävästi kussakin tutkinnon osassa vaadittua osaamista, hän osoittaa sen työtehtävässä annettavalla näytöllä. Opiskelija käy välillä lähipäivillä koululla, mutta sielläkin perehdymme yleensä erilaisten laitteiden teknisiin ominaisuuksiin, Mikko kuvailee käytännönläheistä opiskelua.

Otto lisää, että opiskelijalle on iso etu, kun hän pääsee jo opiskeluvaiheessa työskentelemään eri alan ammattilaisista koostuvaan työyhteisöön.

– Kokeneita työntekijöitä kuuntelemalla ja heidän työntekoaan seuraamalla opiskelija välttää heti alkuun väärien työtapojen oppimisen.

Mikko antaakin tunnustusta Enonkosken kunnalle, jossa on ymmärretty, miten tärkeää on tarjota paikallisille nuorille työssäoppimispaikkoja.

– Samiedu on tehnyt Enonkosken kanssa kiinteistönhoidon koulutuksen tiimoilta yhteistyötä jo pitkään. Yhteistyö on ollut kaikin puolin hedelmällistä ja toimivaa.

Alan arvostus on noussut

Mikko sanoo pistäneensä merkille, että hyville tekijöille on alalla aina töitä. Hän iloitsee, että kiinteistönhoitajien arvostus on noussut sitä mukaa kuin heidän vastuunsa arvokkaista kiinteistöistä ja ihmisten turvallisuudesta on kasvanut.

– Laiminlyönnit kiinteistönhuollossa voivat tulla kiinteistöjen omistajille kalliiksi, joten osaava kiinteistönhoitaja on työnantajalle arvokas.

Ammattiosaamisen ohella kiinteistönhoitajalta vaaditaan myös asiakaspalvelutaitoja. Juho vakuuttaa pitävänsä työnsä ihmisläheisyydestä. Lisäksi hän arvostaa vaihtelevia työpäiviä.

– Tietyt työt, kuten nurmikon leikkuu ja lumen kolaaminen, toistuvat vuodenaikojen mukaan. Jokainen työpäivä on kuitenkin erilainen ja usein täynnä yllättäviäkin tehtäviä.

Juhon tavoitteena on valmistua kiinteistönhoitajaksi ensi vuonna. Sen jälkeen on vuorossa armeijan harmaat.

– Näillä näkymin palaan armeijan jälkeen töihin Enonkoskelle näihin samoihin hommiin.

Jaa artikkeli