15.12.2023

Tekoäly opettajan apuna – osaamisen tunnustaminen automatisoituu

Voiko HOKS-prosessia helpottaa, voiko rutiinitehtäviä automatisoida? Tuttuja kysymyksiä, vähän vastauksia.

Olen ollut mukana hankkeessa, jossa tutkittiin tekoälyn mahdollisuuksia opinto- ja uraohjauksessa. Älykkäästi ohjaten -hanke oli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin hallinnoima hanke, jossa Esedu ja me Samiedu olimme kumppaneina mukana.

Tämän ESR-rahoitteisen hankkeen päätuotos oli tekoälyä hyödyntävä urasuunnittelusovellus Aidi. Aidi auttaa opiskelijaa, työtöntä tai työllistä miettimään vahvuuksiaan, toiveitaan työelämästä ja koulutuksesta sekä antaa koulutus- ja ammatti-infoa, kertoo ammattien kuvauksia ja avoimien työpaikkojen määrät ja paikkakunnat.

Suuri tiedon määrä sai aikaan spin off -tuotteen

Rajapinnat eri järjestelmiin sekä saatavilla olevan datan määrä ja laatu saivat ajatukset laukkaamaan hankkeen aikana. Erilaista tietoa on saatavilla paljon. Opetushallituksen KOSKI-rekisterissä on meidän kaikkien opintosuorituksia, vanhimmat 1990-luvulta sekä kattavat tiedot lukioista vuodesta 2015 ja ammatillisesta koulutuksesta vuodesta 2018 lähtien. Oppilaitoksena Samiedu on tallentanut tietoa osaamisen tunnustamisesta omaan rekisteriinsä noin 15 000 tietuetta, ja tietueiden määrä kasvaa koko ajan. Meillä on siis jo tieto opiskelijan aikaisemmista suorituksista sekä siitä, kuinka opiskelut ovat aiemmin edenneet.

Kaiken tämän tiedon pohjalta kehitimme hankkeessa ns. spin off -tuotoksena osaamisen tunnistamisen tekoälyn, OSTU-ohjelman. OSTU-tekoäly, ts. tukiäly auttaa yhdistämään uuden opiskelijan aiemmat osaamiset opiskelijan uuteen tutkintoon, tallentaa tunnustamisehdotuksen opiskelijahallintajärjestelmään ja tekee esitäytetyn Wilma-lomakkeen arvioijalle. OSTU toimii apuna, tukena ja taustatiedon antajana, mutta ei kuitenkaan tee päätöstä osaamisen tunnustamisesta. Lopullisen päätöksen tekee aina arvioija.

Mitä hyötyä OSTU-sovelluksesta on?

OSTU toimii Wilman sivussa (valitettavasti sitä ei saa integroitua Wilman lomakkeelle). OSTUa voi käyttää sekä hakeutumisvaiheessa että opintojen alussa ensimmäisissä HOKS-palavereissa.

Hakuvaiheessa hakija voi oman opintopolun linkillä tai aiemman tutkinnon nimellä testata, mikä on tunnustettujen opintojen määrä haussa olevaan tutkintoon. OSTUn antama arvio voi edesauttaa hakeutumispäätöstä ja helpottaa esimerkiksi opiskeluajan arviointia.

Opintojen alussa opiskelija hakee todistukset aiemmista opinnoista Oma opintopolku -portaalista käyttämällä tunnistautumiseen mobiilivarmennusta tai verkkopankkitunnuksia. Oma opintopolusta opiskelija kopioi omat osaamiset sisältävän linkin ja tallentaa sen Wilmaan ja OSTU-sovellukseen (ostu.samiedu.fi). OSTU vertaa aiempaa osaamista ja uutta tutkintorakennetta ja antaa tunnustamisehdotuksen. Tämän opiskelija hyväksyy ja tallentaa. Tieto siirtyy seuraavana tasatuntina Primuksen osaamisen tunnustamisen rekisteriin ja Wilman osaamisen tunnustamisen lomakkeelle opettajan arvioitavaksi. Opettaja saa siis esitäytetyn tunnustamisehdotuksen päätöksenteon taustoittamiseksi.

Tämän automaation toivotaan helpottavan ja nopeuttavat etenkin YTO-tunnustamisruuhkaa, jolloin opiskelijat, joilla on suhteellisen uusi tutkinto ammatillisesta koulutuksesta tai lukiosta, saa ehdotuksen ja päätöksen nopeammin. Lisäksi vanhan mallin todistusten skannaus ja tallentelu jää pois.

Osaamisen tunnustamisen tekoälyratkaisu on herättänyt erittäin paljon mielenkiintoa ammatillisen koulutuksen kentällä etenkin HOKS-prosessin keventämisessä. Tämä voisi olla hyödyllinen ratkaisu sisällytettäväksi Opetushallituksen valtakunnallisiin tietojärjestelmiin.

Meiltä Samiedusta Älykkäästi ohjaten -hankkeessa mukana olivat allekirjoittanut ja verkko-oppimisen opinto-ohjaaja Sanna Lappalainen. Hankkeen teknisestä kehittämisestä vastasi Kwork innovations Oy, TCD Consulting and Research Oy, Tuudo Oy ja Metatavu Oy.

Kirjoitimme hankkeessa myös aihetta käsittelevän julkaisun: Urasuunnittelua Aidin neuvoin – Tekoäly ohjauksen apuna, Jussila, Sini; Kröpi, Minna; Kaipainen, Terhi; Kämäräinen, Kirsi; Lappalainen, Sanna; Pesonen, Jukka; Saari, Jani; Puikkonen, Marjo (2023) 

Jukka Pesonen
Älykkäästi ohjaten –hankkeen yhteyshenkilö 
Lehtori, matematiikka, fysiikka, kemia 

Hankkeen rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Euroopan sosiaalirahasto 

Jaa artikkeli