10.01.2022

TIEKEn digitaitojen osaamismerkit käyttöön Samiedussa

Digitaidot ovat keskeisiä kansalaistaitoja jokaiselle digitalisoituneen yhteiskunnan jäsenelle. Valtakunnallisessa Osuvat taidot -hankkeessa on kehitetty yleinen digitaitojen osaamisen tunnistamisen malli, joka sisältää kansalaisen digitaitotasojen osaamiskuvaukset ja -kriteerit sekä niihin liittyvät digitaaliset osaamismerkit.

Digitaidot on jaoteltu viitekehyksessä viiteen kumuloituvaan taitotasoon: Perusosaaja, Digiosaaja, Yhteistyöskentelijä, Hyötykäyttäjä ja Ongelmanratkaisija. Kunkin taitotason osaaminen rakentuu edellisellä tasolla tunnistetun osaamisen pohjalle.

Osaamismerkit osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa

Digitaitotasojen lisäksi hankkeessa on laadittu myös 10 digitaalista osaamismerkkiä kriteeristöineen ja hakemuksineen. Digitaalinen osaamismerkki on sähköinen todistus hankitusta osaamisesta tai tiedosta. Osaamismerkkejä myöntävät esimerkiksi oppilaitokset ja yhdistykset, jotka ovat halunneet tunnistaa ja tunnustaa formaalin koulutuksen ulkopuolella hankittua osaamista.

Digitaitojen Perusosaaja-tason saavuttaa suoritettuaan viisi osaamismerkkiä, jotka edellyttävät osaamisen osoittamista muun muassa laitteistojen ja sovellusten käytössä, tietoturvallisessa ja vastuullisessa toiminnassa, digitaalisessa viestinnässä ja asioinnissa sekä tiedonhaussa ja tiedonarvioinnissa. Perusosaaja-tasoa ylemmät taitotasot vaativat aina edellisen tason merkkien lisäksi yhden lisäsuorituksen. Osaamismerkin hakemuslomake toimii osaamisen osoittamisen välineenä.

Digitaitojen osaamismerkkejä hallinnoi Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry (TIEKE), joka vastaa jatkossa merkkikokoelman kehittämisestä ja merkkien myöntökriteerien päivittämisestä.

Osaamismerkit pilotointiin Ammattiopisto Samiedussa

Digitaitojen osaamismerkkien käyttöönotto Samiedussa perustuu oppilaitoksen uudistettuun strategiaan, jonka mukaan ammattiopiston tavoitteena on tukea opetushenkilöstön ammatillisen osaamisen kehittymistä ja jatkuvaa oppimista. Osaamismerkkien käyttöönotolla on tarkoitus varmistaa henkilöstön ja opiskelijoiden digitaitojen ajantasaisuus.

Ammattiopisto Samiedun henkilöstöstä neljä henkilöä on suorittanut TIEKEn edellyttämän kouluttajakoulutuksen arvioidakseen oppilaitoksen tasolla digitaalisten osaamismerkkien hakemuksia. Tavoitteena on saada digitaaliset osaamismerkit ja osaamismerkkien hallintatyökalu Open Badge Factory ammattiopiston käyttöön alkuvuodesta 2022. Tämän jälkeen kaikilla Samiedun opiskelijoilla ja henkilöstön jäsenillä on mahdollisuus hakea digitaitojen osaamismerkkejä oman oppilaitoksen kautta. Lisäksi merkkejä on tarkoitus pilotoida aluksi rajallisella opettajajoukolla, joka opettaa opiskelijoille vastaavia digitaitoja ammatillisessa koulutuksessa. 

Osaamismerkkien suorittaminen ei vaadi erityisen koulutuksen tai kurssin suorittamista, mutta digitaitojen kehittämisen tueksi verkko-oppimisen asiantuntijat ovat suunnitelleet Digitaitojen osaamismerkit -verkko-opintoa oppilaitoksen Moodle Pinja -verkko-oppimisympäristöön. Lisäksi opettajille suunnitellaan työpajamuotoista tukea vaadittavien ohjelmien, sovellusten ja yhteistyöskentelymenetelmien käyttöön.

Lisätietoja:

Sanna Laukkarinen, verkkopedagogiikan asiantuntija, projektipäällikkö eEDU-Verkko-oppimisen kehittäminen (ESR), sanna.laukkarinen@samiedu.fi

Lue lisää Digitaitojen osaamismerkkijärjestelmästä TIEKE ry:n verkkosivuilta. Sivusto avautuu uuteen välilehteen.

Jaa artikkeli