12.08.2022

Jatkuvan oppimisen ja osaamisen hankkeessa luotiin toimintamalli yhteistyölle kuntakokeilun kanssa

Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämishankkeessa rakennettiin yhteistoimintamalli Savonlinnan työllisyyden kuntakokokeilun ja Ammattiopisto Samiedun välille. Hankkeen kohderyhmänä olivat kuntakokeilun asiakkaat, joille uraohjauksen kautta räätälöitiin koulutuspolkuja ammatillisiin- ja muihin opintoihin. Tätä kautta kuntakokeilun asiakasryhmän osaamistasoa saatiin nostettua.

Hanke toimi Samiedun toteuttamana ajalla 1.8.20-31.7.2022, ja hanke oli opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Tavoitteena oli auttaa ihmisiä osaamisen kehittämisessä sekä pilotoida toimintamallia, jossa vastataan alueiden tarpeisiin ja tuetaan työllisyyden kuntakokeiluja (OKM 2021).

Koulutuspolkujen kautta kohti työelämää

Hankkeen aikana koulutusohjaukseen ohjautui yhteensä 55 asiakasta. Asiakkaat ohjautuivat pääosin Savonlinnan kuntakokeilun omavalmentajien ohjaamina, mutta myös Samiedun Citypisteen kautta ja oppilaitoksesta. Hankkeen aikana kokeiltiin osaamiskartoitusmallia, jossa hyödynnettiin Foreammatti -järjestelmää ja haastattelemalla kartoitettiin asiakkaiden tilannetta, aiempaa osaamista ja kiinnostuksen kohteita.

Hankkeen aikana yhteensä 33 (60 %) asiakasta ohjautui lyhyempiin tai tutkintoon johtaviin koulutuksiin Samiedulle tai muihin oppilaitoksiin. Uudelleenkoulutuksesta oli kiinnostunut 49 % asiakkaista ja ohjausta sekä neuvontaa annettiin mm. oppisopimuksesta ja opintojen rahoituksesta. Yhteistyö kuntakokeilun omavalmentajien kanssa oli tiivistä ja palveluprosessia rakennettiin yhteistyössä. Periaatteena hankkeessa oli, että asiakasta tuettiin koulutuksen alkuun ja luotiin luottamuksellinen vuorovaikutus ja yhteistyö asiakkaan ja omavalmentajien kanssa.

TE-palvelujen siirto kunnille vuonna 2024

TE-palvelut on tarkoitus siirtää kunnille vuoden 2024 aikana. Lakiesitys on lausuntokierroksella ja esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2022. TE-palveluiden uudistus on osa hallituksen työllisyystoimien kokonaisuutta. Tavoitteena on, että työnhakijat löytävät työtä ja työnantajat tarvitsemiaan osaajia. Näin vahvistetaan kestävällä tavalla kasvua ja hyvinvointia Suomessa. TE-palvelujen siirto kuntiin tuo palvelut lähemmäksi henkilö- ja yritysasiakkaita, jotka saavat yksilöllisesti räätälöityjä, paikallisiin tarpeisiin sopivia palveluita (TEM).

Uraohjaajan tehtävänkuva osaksi Samiedun toimintaa

Hankkeen päätyttyä yhteistyö Ammattiopisto Samiedun ja Savonlinnan työllisyyden kuntakokeilun välillä jatkuu. Kehitystyö jatkuu uraohjaajan toimenkuvan vakiinnuttua osaksi Samiedun ohjaustoimintaa ja asiakkaat saavat uraohjauspalveluja Samiedulta myös jatkossa.

Uraohjaajan tehtävässä toimivat jatkossa Henna Rask ja Päivi Kuusinen.

Henna Rask
Uraohjaaja

Jaa artikkeli