09.04.2024

Tuettu polku kohti työllistymistä

Samiedussa kehitetään tuettua opiskelijalähtöistä polkumallia opintojen aloitukseen ja opintojen aikaisen tuen osalta, hakeutumisessa, opintojen aikana, työelämässä oppimisessa, näytöissä ja verkko-opiskelussa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan hyvinvointia ja jaksamista sekä lisätä opintojen sujuvuutta tuetun polkumallin avulla. Hankkeen myötä organisaatioomme muodostuu uusi toimintamalli, jossa opettajat, ohjaajat ja taitovalmentajat antavat opiskelijoille oikea-aikaista tukea sekä lisäävät opiskelijan hyvinvointia ja opiskelukyvyn vahvistumista opiskelijahuollon avulla. Hankkeessa toimivana erityisopettajana ja ohjaajana tehtävämme on edistää opiskelijoiden hyvinvointia, jaksamista sekä tukea heidän opintopolkuaan kohti työllistymistä.

Tuki kuuluu kaikille

Erityistä tukea tarvitsevien sekä opintojen etenemisen haasteita omaavien opiskelijoiden määrä on lisääntynyt huomattavasti viime vuosien aikana. Tämä ohjaa meitä koulutuksen järjestäjiä kehittämään uudenlaisia toimintaprosesseja opiskelijoiden tueksi. Olemme sitä mieltä, että toimiva moniammatillinen yhteistyö, huoltajien tuki sekä riittävä ja yli nivelvaiheiden jatkuva tuki vaikuttaa myönteisesti ammatillisista opinnoista suoriutumiseen. Hankkeen avulla pyrimme vastaamaan näihin haasteisiin. 

Uusi toimintamalli

Hankkeen jälkeen uusi toimintamalli on hyödynnettävissä oppilaitoksessa ja luo edellytykset, jossa:

  • Opiskelijoiden mahdollisuus suoriutua opinnoista paranee, poissaolot ja keskeyttämiset vähenevät.
  • Oppilaitoksen tukitoimiin ohjautuminen tapahtuu aiempaa paremmin muun muassa opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen avulla.
  • Henkilöstön osaaminen kohdata ja ymmärtää tukea tarvitsevia nuoria kasvaa.
  • Ohjaajan mukana olon kautta työpaikkaohjaajien tietoisuus ja valmius tukea nuorten oppimista kasvaa.
  • Uutena pedagogisena menetelmänä micro credentiaalit, pienet osaamiskokonaisuudet luovat opiskelijalle selkeää kuvaa tavoiteltavasta osaamisesta sekä pienin askelin edistävät kohti kokonaisen tutkinnon osan suorittamista positiivisia oppimiskokemuksia saaden.

Uuden toimintamallin avulla opettajat osaavat huomioida aiempaa paremmin tukea tarvitsevia opiskelijoita ja saavat uusia työkaluja opiskelijoiden motivoimiseen opintoihin.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 140 500 euroa. Hanke on Opetushallituksen (OPH) ja Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Samiedun rahoittama.

Jaa artikkeli