Tuire Pervilä on yrittäjyyskasvatukseen hullaantunut intohimoinen kehittäjä

Olen koulutukseltani ammatillinen opettaja, mutta futuristi Perttu Pölöstä mukaillen kuvaan itseäni mieluummin taitotitteleillä ennakkoluuloton kokeilija, innostaja, osaamisen nostattaja ja yhdistäjä.

Kiinnostukseni yrittäjyyskasvatusta kohtaan syttyi elokuussa 2018, kun tulin valituksi projektikoordinaattoriksi Roihu-hankkeeseen. Tuon hankkeen kantavana teemana oli uuden yrittäjyyden luominen, olemassa olevan kehittäminen ja uusien yrittäjyyden tukimuotojen testaaminen.

Ennakkoluuloton uudistustyö ja kokeilu ovat minulle ominaista ja hankkeen aikana oli lupa kokeilla, tehdä yrittäjyyspilotteja ja kehittää uudenlaisia toimintamalleja. Huomasin, että Samiedusta puuttui yrittäjyyden kokeilumalli. Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -ohjelma oli vastaus tähän, ja opit sen toteuttamiseen kävin hakemassa Helsingistä. Lähdin tekemään NY-ohjelmaa yhdessä Samiedun liiketalouden opettajan Johanna Varosen kanssa ja saimme tartutettua intomme opiskelijoihin. Roihu-hankkeen aikana 1.8.2018-30.4.2020 syntyi 19 NY-yritystä, joissa oli mukana 28 opiskelijaa eri koulutusaloilta.

Syyskuussa 2020 valmistuin LAB-ammattikorkeakoulusta. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) opinnäytetyössäni keskityin entistä intensiivisemmin kehittämään Samiedun yrittäjyyskasvatusta ja syntyi ammatillisen koulutuksen opiskelijalähtöinen yrittäjyyspolkumalli. Tässä tutkimuksessa hyödynsin NY-opiskelijoidemme kokemuksia siitä, millaiset seikat edesauttavat yrittäjyyden syntymistä. Tutkimukseen osallistuneet opiskelijamme olivat perustaneet tai perustamassa yritystä NY-kokeiluyrityksensä jatkeeksi. Toisin sanon, he olivat saaneet kokeilla, kehittää ja kehittyä, ja olivat valmiita omille siivilleen.

Minulle on tärkeää kehittää yhteistyössä, ja Itä-Savon Uusyrityskeskuksesta on tullut merkittävä ja välitön kumppani.  Olemme luoneet opiskelijoita palvelevan yrityskahvilan ja suunnitelleet jatkajakoulutusta seutukunnan omistajavaihdostarpeisiin. Yhteinen toimintamallimme on tehdä opiskelijalähtöistä yrittäjyyskasvatusta, jossa reagoidaan välittömästi ja tuotetaan vastauksia. 

Teen työtä Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon -hankkeen projektikoordinaattorina. Hankkeen toimenpiteisiin ei suoranaisesti liity NY-toiminta, mutta minuun se on tarttunut jäädäkseen. Voin ilokseni todeta, että Samieduun syntyy jatkuvasti uusia NY-yrityksiä ja työ on todella palkitsevaa.

Lisäksi koen, että minun tehtäväni tässä kohtaa on yhdessä NY-opiskelijoiden kanssa vakuuttaa opettajakunta sekä opiskelijat siitä, kuinka merkittävästä ohjelmasta on kyse. Yrittäjyys ei ole ohimenevä trendi vaan tulevaisuuden turva. Yrittäjyyskasvatuksessa tulee valmentaa opiskelijat tuottamaan arvoa toisille ihmisille, se on tie työllistymiseen.

Valmentaminen on avainsana. Parhaillaan suoritan Tiimiakatemian tiimimestari-valmennusta, sillä haluan olla mukana rakentamassa kulttuurista muutosta, jossa toimitaan opiskelijakeskeisesti ja rakennetaan yrittäjyysoppimista tukevia ympäristöjä.

Olen onnellinen siitä, että palkitsemiseni myötä Itä-Savon koulutuskuntayhtymä ja Ammattiopisto Samiedu saavat julkisuutta valtakunnan yrittäjyyskasvattajien keskuudessa. Samiedu on profiloitumassa yrittäjyysammattiopistoksi ja kaikki opiskelijayrittäjyyden eteen tehtävä työ vie sitä kohti tavoitetta.

Vuoden NY-opettajan palkinnon myötä aion tehdä entistä nöyremmin työtä yrittäjyydestä kiinnostuneiden opiskelijoiden kanssa. Toivoisin, että Savonlinnan kaikki oppilaitokset sekä päiväkoditkin ottaisivat Vuosi yrittäjänä -ohjelman käyttöönsä. Mitä nuorempina oppijat pääsevät sitä toteuttamaan, sitä todennäköisemmin syntyy paikallista yrittäjyyttä ja oma kotikaupunki nähdään vetovoimaisena.

Aion hakeutua jatkossa tohtoriopintoihin, mutta vuotta en ole vielä lyönyt lukkoon. Yrittäjyyskasvatus ja sen tutkiminen tuntuvat merkityksellisiltä. Käytännön kokemusta ja näyttöä minulla on jo siitä, kuinka ohjauksella voidaan edesauttaa yrittäjyyden syntymisessä. Tieteellinen näyttö on kuitenkin tie, kun haluaa herätellä ja vaikuttaa.

Tuire Pervilä on valittu vuoden yrittäjyysopettajaksi, uutinen 26.4.2021