01.06.2022

Turvallisuusalan opetusta verkkopainotteisesti

Aloitin tammikuussa suunnittelemaan turvallisuusalan opintoja Ammattiopisto Samiedulle, ja sain selvät askelmerkit tehtävääni: koulutus tulee suunnitella monimuotokoulutukseksi, jotta siihen olisi mahdollisuus osallistua ympäri Suomea. Turvallisuusalan uudet tutkinnon perusteet tulevat sopivasti voimaan 1.8.2022, jonka jälkeen pääsemme aloittamaan uusilla perusteilla turvallisuusalan perustutkinnon Savonlinnassa.

Ensi töikseni aloin perkaamaan läpi uusia tutkinnon perusteita ja pohtimaan mitä niistä voidaan suorittaa verkkopainotteisesti, mitkä vaativat työelämässä tapahtuvaa oppimista erityisen paljon ja mitkä vaativat erityisesti lähiopetusta. Tämän pohjalta laadimme toteuttamissuunnitelman tulevista tutkinnon osista, pyrkien painottamaan opetusta niihin tutkinnon osiin, joita opiskelijat voivat suorittaa verkkopainotteisesti. Lisäksi painotamme niitä tutkinnon osia, joissa osaamista voi hankkia erityisesti työelämässä.

Turvallisuusala hahmotetaan usein niin sanotun ”kovan turvallisuuden” näkökulmasta, jota perustutkintotasolla edustavat lähinnä vartijat ja järjestyksenvalvojat. Kuitenkin turvallisuusalan perustutkinto tarjoaa laajat valmiudet toimia erilaisissa organisaatioiden turvallisuuden tehtävissä esimerkiksi työsuojelun ja yritysturvallisuuden parissa. Tämän osaamisen tarve tulee myös jatkuvasti lisääntymään Suomessa, joten päätin painottaa opetusta erityisesti tähän osaamiseen. Luonnollisesti vartiointia ja järjestyksenvalvontaa pääsee Samiedullakin opiskelemaan valinnaisina tutkinnon osina.

Verkko-opinnot

Turvallisuusalan opinnot rakentuvat Samiedun verkko-oppimisympäristö Moodle Pinjaan. Toteutamme Moodleen jokaisen tutkinnon osan teoriamateriaalit. Teorian opiskelun rakennamme mahdollisimman pitkälti ajasta ja paikasta riippumattomaksi. Yhteiset tapaamiset sekä ohjaushetket järjestämme Teamsin kautta silloin, kun ne eivät edellytä käytännön tekemistä paikan päällä. Kaikkea ei kuitenkaan voida verkon varaan rakentaa, mutta pyrimme minimoimaan turhia lähitapaamisia – turvallisuusvalvojille olennaiset taidot, kuten ensiapu ja alkusammutustaidot luonnollisesti vaativat lähiopetusta.

Turvallisuusalalla olennaista osaamista on vaarojen tunnistaminen ja riskienhallinta, jossa käytetään usein aivoriihityylisiä menetelmiä. Käytännön riskienhallintatyössäkin usein ongelmaksi muodostuu riskienhallintaistuntojen järjestäminen: osallistujat täytyy saada samaan paikkaan samaan aikaan, mikä muodostaa haasteita yritysmaailmassa. Verkkopainotteinen riskienhallinnan harjoittelu tukee tulevaisuuden osaamista yritysmaailmassa. Samiedun turvallisuusvalvojat osaavat toimia riskienhallintaistuntojen vetäjinä verkkotyökalujen välityksellä.

Riskienhallinnan opettelussa työkaluna käytämme esimerkiksi Padletia, joka korvaa livetapaamisissa käytetyt muistilaput. Tämä mahdollistaa riskienhallintaistunnon jatkamisen vaikka toiselta puolelta maailmaa siitä, mihin aikaisemmin on jääty. Lisäksi Padletissa ”muistilaput” ovat varmassa tallessa, eivätkä huku paperinkeräykseen.

Lumenpudottajan työn vaarojen arviointia Padletin avulla
Kuva 1: Lumenpudottajan työn vaarojen arviointia Padletin avulla

Erilaisiin ympäristöihin tutustuminen on mahdollista verkon välityksellä esimerkiksi Thinglinkin avulla. ThingLinkillä voi tuottaa 360-kuvan tilasta, johon opiskelija voi itsenäisesti tutustua. Kuvaan voi liittää tietoa esimerkiksi erilaisista tilan turvallisuusratkaisuista. Alla on kuva Uudenmaan palo- ja turvapalveluiden väestönsuojasimulaattorista, jolla voi tutustua väestönsuojan varusteisiin ja laitteisiin virtuaalisesti.

Virtuaalinen tutustuminen S1-luokan väestönsuojaan
Kuva 2: Virtuaalinen tutustuminen S1-luokan väestönsuojaan

Verkosta käytäntöön

Kun perusteoria on saatu haltuun verkko-opintojen kautta, siirtyvät turvallisuusalan opiskelijat käytännön tekemiseen. Käytännön tekeminen tapahtuu suurimmaksi osaksi työpaikalla turvallisuuden kehittämiseen ja ylläpitämiseen liittyvissä tehtävissä. Turvallisuuden hallinnassa on tärkeää, että teoriassa opitut asiat pystytään muokkaamaan eri kohteisiin sopivaksi. Opiskelijat laativat käytännössä vaarojen tunnistamisen verkossa opitulla tavalla omaan työkohteeseensa. Lisäksi opiskelijat harjoittelevat vaarojen ennaltaehkäisyä käytännössä tekemällä turvallisuuskävelyitä ja muita tarkastuksia.

Opiskelijan osaamiseen kuuluu tunnistaa käytännön työtehtävässä työkohteen erityispiirteet sekä mitoittaa turvallisuustoimenpiteet niille sopiviksi. Pohjana tälle käytännön työlle toimii opiskelijan teoriaosaaminen. Opiskelijan on tunnistettava yrityksen turvallisuustarpeet ja vastattava niihin oikealla tavalla, jotta yritys täyttää vähintään turvallisuudelle asetetut lakisääteiset vaatimukset ja pystyy kehittämään turvallisuustoimintaansa niiden yli.

Käytännön harjoittelua tukevat tehtävät, joita opiskelija raportoi verkko-oppimisympäristö Moodle Pinjaan. Esimerkiksi suoritetusta turvallisuuskävelystä ja siinä havaituista turvallisuuspoikkeamista raportoidaan verkko-oppimisympäristöön, joten työelämässä tarvittavaa raportointitaitoa tulee harjoiteltua, vaikka opiskelijan työpaikalla ei olisikaan käytössä turvallisuuden hallintajärjestelmää.

Ilari Saukkonen
turvallisuusalan e-opettaja
eEDU-Verkko-oppimisen kehittäminen (ESR)

Jaa artikkeli