21.01.2021

Työikäiset haluavat koulutusneuvontaa jo ennen yhteydenottoa oppilaitoksiin

AIKU-hankkeen toteuttaman selvityksen mukaan aikuiset toivovat henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta koulutukseen hakeutumisen tukemiseksi ja rohkaisemiseksi. Eniten mietityttävät opintojen rahoittaminen ja opintojen aikainen toimeentulo sekä mahdollisuudet opiskella työn ohella. Samiedun Kauppatorin citypiste tarjoaa koulutusneuvontaa matalalla kynnyksellä.

AIKU – Aikuisten ohjaustoiminnan konseptointi ja mallintaminen Etelä-Savossa -hanke toteutti selvityksen aikuisille suunnatun koulutusneuvonnan tilasta ja tarpeista Etelä-Savossa. Tuloksista ilmenee, että työikäisten koulutusneuvonnalle on tarvetta jo ennen suoraa yhteydenottoa oppilaitoksiin. Aikuiset etsivät koulutukseen liittyvää tietoa ensisijaisesti internetistä, mutta toivovat myös henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta koulutukseen hakeutumisen tukemiseksi ja rohkaisemiseksi.

– Henkilökohtaisen palvelun toivotaan olevan asiantuntevaa ja helposti löydettävää. Kyselyn mukaan internetissä tarjolla oleva tieto näyttäytyy vastaajille jäsentymättömänä, eikä se kohtaa erityisesti työssä käyviä. Myös koulutusneuvonnan kieli tuntuu joillekin hankalalta ja sitä voi olla vaikea ymmärtää, kertoo hankkeessa Samiedun vastuuhenkilönä toimiva Hanna Nygren.

Tulokset kertovat, että eniten aikuisia mietityttää opintojen rahoittamiseen ja opintojen aikaiseen toimeentuloon liittyvät kysymykset, mutta myös mahdollisuudet opiskella työn ohella, aiemman osaamisen huomioiminen ja uuden alan valinta.

– Samiedun citypisteeltä saa neuvontaa olipa kyse uuden ammatin opiskelusta, ammattiosaamisen täydentämistä, opintojen loppuunsaattamisesta tai oman osaamisen päivittämistä. Koulutusneuvonta on ilmaista ja sitä annetaan niin työllisille kuin työttömille henkilöille, Nygren kertoo.

Citypisteelle voi poiketa ohi kulkiessa (Kauppatori 4), tai varaamalla ajan koulutusneuvontaan puhelimitse 050 452 3614 tai sähköpostitse citypiste@samiedu.fi. Tarvittaessa koulutusneuvonta onnistuu myös puhelimella tai videoneuvottelulla.

AIKU – Aikuisten ohjaustoiminnan konseptointi ja mallintaminen Etelä-Savossa -hanketta (ESR 2020-2021) toteuttavat yhteistyössä päätoteuttajana Etelä-Savon ammattiopisto sekä osatoteuttajina Ammattiopisto Samiedu ja Seurakuntaopisto Pieksämäen kampus. Lisätietoja AIKU-hankkeesta ja selvityksen tulokset.

Jaa artikkeli