10.04.2024

Työpolut Savonlinnaan hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja helpottamaan Savonlinnan seudun kohtaanto-ongelmaa

Etelä-Savossa yli 55-vuotiaiden ja täsmätyökykyisten osuus työttömistä työnhakijoista on suurempi kuin Suomessa keskimäärin (TEM 2023). Savonlinnan seudun rakennetyöttömyyteen on koettu löytää ratkaisuja jo pidemmän aikaa, mutta tuloksetta. Työvoiman saatavuus on myös noussut haasteeksi yritysten kasvun ja kilpailukyvyn kannalta. Etelä-Savossa 40 % yrityksistä kokee rekrytointivaikeuksia.

Samiedussa on käynnistynyt vuoden 2024 alussa Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Työpolut Savonlinnaan -hanke, jonka keskeisenä tavoitteena on vahvistaa Savonlinnan seudun mikro- ja pk- yritysten valmiuksia ja osaamista rekrytointiin ja perehdytykseen liittyvissä asioissa sekä lisätä ymmärrystä ja tietoutta työyhteisöjen monimuotoisuutta kohtaan. Hankkeessa kehitetään myös palvelupolkuja työnhakijoiden ja työnantajien välille.

Yritysten rekrytointi- ja perehdytysosaamista lisätään

Työpolut Savonlinnaan -hankkeella pyritään helpottamaan kohtaanto-ongelmaa tekemällä tiivistä yhteistyötä monialaisesti Savonlinnan työllisyyspalveluiden, elinkeinoelämän ja koulutussektorin välillä. Ammattiopisto Samiedun rooli hankkeessa on Savonlinnan Hankekehityksen kanssa selvittää yritysten rekrytointiosaamisen tilannetta ja kehityskohteita ja niiden pohjalta kehittää rekrytointiosaamista edistävä koulutuspaketti. Hankkeessa myös lisätään työnantajien tietoisuutta perehdytyksen merkityksestä työnantajamielikuvan kannalta kouluttamalla yrityksiä digitaalisia välineitä hyödyntäen.  Hankekehitys ja Samiedu rakentavat hankkeessa yrityksille palvelukokonaisuuden ensimmäisen rekrytoinnin tueksi huomioiden myös yksinyrittäjät.  

Uusia ratkaisuja kohtaannon edistämiseen yrityksissä

Hankkeen aikana kannustetaan yrityksiä tarjoamaan täsmätyökykyisille entistä enemmän heille soveltuvia työtehtäviä ja tiedottamalla erilaisista työllistämisen mahdollisuuksista.

Työpolut Savonlinnaan -hankkeessa kokeillaan sokkorekrytointien käyttöönottoa yrityksissä. Hankkeen aikana kehitetään rekrytointimalli sokkorekrytointia varten. Tarkoituksena on myös auttaa yrityksiä tunnistamaan ja osittamaan työtehtäviä, jotka soveltuisivat täsmätyökykyisille.

Savonlinnan hankekehitys Oy toimii hankkeessa päätoteuttajana ja Savonlinnan työllisyyspalvelut ja Itä- Savon koulutuskuntayhtymä osatoteuttajina. Samiedu tuo hankkeeseen koulutuksellista näkökulmaa ja osallistuu muiden hanketoteuttajien kanssa palvelujen kehittämistyöhön.

Hankkeen aikana kehitetään yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja siten valmistaudutaan myös tulevaan TE25-uudistukseen. Hanke kestää vuoden 2025 loppuun.

Jaa artikkeli