30.01.2024

Uusi digitoinnin toteuttajan koulutus ennakoi digitaalisen arkistoinnin tarvetta

Meillä alkaa tänä keväänä uusi digitoinnin toteuttajan koulutus, jossa keskitytään arkistoidun materiaalin digitointiin. Digitaalisen arkistoinnin osaamisen ennakoidaan olevan kasvussa. Organisaatioiden, viranomaisten ja yksityisten henkilöiden arkistoissa säilytetään valtavia määriä asiakirjoja, valokuvia, karttoja ja muuta kulttuuriperinnöksi määriteltyä tai säilytettäväksi määrättyä aineistoa.

– Viranomaisten ja kulttuuriperintönä olevien asiakirjojen, karttojen ja maalausten arkistot ovat muodostuneet satojen vuosien aikana ja niiden digitointiurakka on vasta alussa. On selvää, että digitaalisen arkistoinnin ammattilaisten kysyntä tulee kasvamaan, media-alan opettaja Juha-Antti Heikkinen sanoo.

Digitoinnin toteuttajan koulutus on tarkoitettu kaikille alasta kiinnostuneille. Koulutus on media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon tutkinnon osa Tallennetuotannossa työskentely ja sen laajuus on 30 osaamispistettä (osp). Opinnot suoritetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti monimuoto-opintoina 1.4.–30.8.2024 välisenä aikana. Koulutus sisältää itsenäisiä teoriapohjaisia opintoja verkossa, 3-5 lähiopetuspäivää Mikkelissä, työelämässä oppimista ja hankitun osaamisen todentamisen näytöllä. Koulutukseen haku päättyy 1.3.

Työelämässä oppimisen jakso sijoittuu pääasiallisesti Kansallisarkiston massadigitoinnin palveluihin, Kansalliskirjaston Digitointi- ja konservointikeskukseen ja / tai ELKAan eli Suomen elinkeinoelämän keskusarkistoon Mikkelissä. Työelämässä oppimisen jakso voi tapahtua myös opiskelijan muussa osoittamassa arkistossa, jossa digitoidaan arkistoja.

Koulutus järjestetään osana ESR+ 2021–2027 rahoitteista JODI-Joustavat koulutus- ja työelämäpolut tulevaisuuden digitointiosaajille -hanketta, jossa ovat mukana Samiedun lisäksi Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Xamk ja Kansallisarkisto. 

Lue lisää ja hae koulutukseen tästä linkistä.

Jaa artikkeli