Digitoinnin toteuttaja, tallennetuotannossa työskentely, 30 osp 

Haluatko kehittyä digitoinnin ammattilaiseksi ja työskennellä arkistointialalla? Tämä koulutus on suunnattu sinulle, joka olet innostunut oppimaan uutta ja haluat olla mukana luomassa digitaalista tulevaisuutta.  

Digitoinnin toteuttaja -koulutus tarjoaa sinulle käytännönläheisen oppimiskokemuksen, jossa keskityt erityisesti arkistoidun materiaalin digitointiin. Opit moderneja menetelmiä ja työkaluja, joiden avulla kehität osaamistasi ja tutustut digitoinnin monipuolisiin mahdollisuuksiin.  

Mikä tekee koulutuksesta ainutlaatuisen? 

Joustava opiskelu: Voit suorittaa opinnon teoriaosuuden joustavasti verkko-oppimisympäristössämme Moodle Pinjassa.  

Työelämälähtöisyys: Lähiopetusjaksolla Mikkelissä tutustut digitoinnin toteuttajiin, erilaisiin työympäristöihin ja digitointimenetelmiin.  

Käytännönläheisyys: Koulutuksen painopiste on käytännön taidoissa. Opit arkistomateriaalien käsittelyn, digitoimisen tekniikoita ja taitoja, joita tarvitset nykyaikaisessa digitointityössä. 

Vastuullisuus ja kestävyys: Valmistuttuasi ymmärrät työsi merkityksen laadun ja kestävän kehityksen ja saavutettavuuden näkökulmasta. 

Koulutus järjestetään osana ESR+ 2021–2027 rahoitteista Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Xamkin, Ammattiopisto Samiedun ja Kansallisarkiston yhteistä JODI-Joustavat koulutus- ja työelämäpolut tulevaisuuden digitointiosaajille -hanketta. 

Koulutuksen sisältö 

Koulutuksen aikana suoritat Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon valinnaisen tutkinnon osan Tallennetuotannossa työskentely. Se on laajuudeltaan 30 osaamispistettä.  

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon osan sisällöistä tutkinnon perusteista

Opintojen toteutustapa 

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti monimuoto-opintoina 23.9.2024–31.12.2024 välisenä aikana. Koulutus sisältää itsenäisiä teoriapohjaisia opintoja verkossa ja 3-5 lähiopetuspäivää Mikkelissä sekä hankitun osaamisen todentamisen näytöllä. Näyttö suunnitellaan jokaisen henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. 

Saat opettajien, digituen ja vertaisryhmän tuen koko opintojesi ajaksi. 

Lähijakso Mikkelissä 23.-27.9.2024 Xamkin tiloissa. 
Verkko-opinnot Moodle Pinjassa 27.9.–14.10.2024 välisenä aikana. 
Työelämässä oppiminen 14.10.–20.12.2024 .

Koulutukseen kuuluvan työelämässä oppimisen jakson pituus on 4-8 viikkoa ja sen pituus määritellään jokaisen henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa. 

Työelämässä oppimisen jakso sijoittuu pääasiallisesti Kansallisarkiston massadigitoinnin palveluihin, Kansalliskirjaston Digitointi- ja konservointikeskukseen tai ELKAan eli Suomen elinkeinoelämän keskusarkistoon Mikkelissä. Työelämässä oppimisen jakso voi tapahtua myös opiskelijan muussa osoittamassa arkistossa, jossa digitoidaan arkistoja. 

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella tai näyttönä. 

Kenelle koulutus sopii 

Koulutus sopii henkilöille, jotka pitävät tarkkuutta vaativasta työstä. Koulutukseen osallistuaksesi sinulla tulee olla hyvät valmiudet käyttää yleisempiä toimisto-ohjelmistoja, kuten M365 Word ja Excel.  

Koulutusta varten tarvitset oman tietokoneen verkko-opintojen suorittamista varten. 

Työelämässä oppimisen jaksolla käsitellään arkistoitua aineistoa. Arkistoitu aineisto voi olla pölyistä, kastunutta tai muuten vaurioitunutta. Tämän vuoksi opiskelu voi olla haastavaa pölyallergikoille ja homeelle altistuneille. 

Hinta 

Koulutus on maksuton. 

Hakutiedot 

Koulutus alkaa seuraavan kerran 23.9.2024. Hakuaika koulutukseen on 1.8.2024 saakka.

Koulutukseen valitaan enintään 12 opiskelijaa. Soveltuvat hakijat valitaan haastatteluiden perusteella. Hakijoihin ollaan yhteydessä ja heidät haastatellaan 16.8.2024 mennessä. Haastattelut toteutetaan Teams-yhteydellä 12.-16.8.2024.

Opiskelijavalinnat tehdään 20.8.2024 mennessä.