Mediapalvelujen toteuttaja, media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Päästä luovuutesi valloilleen ja anna ideoillesi siivet. Media-alan koulutuksemme tutustuttaa sinut media-alan toimintaympäristöihin ja antaa sinulle valmiudet toimia media-alan sekä viestinnän ja markkinoinnin erilaisissa työtehtävissä.

Opit mm. valo- ja videokuvausta, kuvankäsittelyä, leikkaamista, äänittämistä, sosiaalisen median käyttöä sekä digitaalisten ja printattujen julkaisujen suunnittelua ja valmistamista eri medioihin. Voit suunnata opintosi myös tukemaan omaa yrittäjyyttäsi.

Tulevia työtehtäviäsi voivat olla esimerkiksi kuvaajan, äänittäjän, editoijan tai viestintäalan assistentin tehtävät tai www-sivujen suunnittelutyöt.

Koulutuksen sisältö

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Mediapalvelujen tuottajaksi opiskellessasi opiskelet audiovisuaalisen viestinnän tai julkaisutuotannon osaamisalaa.

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Pakollinen tutkinnon osa

 • Media-alalla toimiminen 15 osp

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan pakolliset tutkinnon osat

 •  Audiovisuaalinen tuotanto 15 osp
 •  Mediamateriaalien tekeminen 15 osp

Julkaisutuotannon osaamisala pakolliset tutkinnon osat

 • Mediamateriaalien tekeminen 15 osp
 • Julkaisutuotannossa toimiminen 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat    

 • Animoinnin ja liikegrafiikan toteuttaminen 15 osp
 • Animointi 15 osp
 • Jälkiäänitys 15 osp
 • Mediamateriaalien tuottaminen markkinointiin 15 osp
 • Valokuvatuotanto 15 osp
 • Videon esituotannossa ja tuotannossa työskentely 15 osp
 • Videon jälkituotannossa työskentely 15 osp
 • Media-alan tai kuvallisen ilmaisun ammatinharjoittajana toimiminen 15 osp
 • Media-alalla työskentely 30 osp
 • Tapahtumatuotannossa työskentely 30 osp
 • Tapahtuma- ja saliäänen toteuttaminen 30 osp
 • Huippuosaajana toimiminen 15 osp 
 • Ilmastovastuullinen toiminta 15 osp 
 • Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen 15 osp 
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
 • Yrityksessä toimiminen 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Tutkinnon osien toteuttamistavat vaihtelevat. Osa tutkinnon osista on mahdollista suorittaa vain koulutus- tai oppisopimuksella.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti monimuoto-opintoina. Opinnot sisältävät opiskelua oppilaitoksessa, käytännön läheisiä valmennusleiriosuuksia, itsenäistä opiskelua digitaalisissa oppimisympäristöissä sekä opiskelua työelämässä. Erikoistuminen media-alan ammatteihin tapahtuu työpaikalla tapahtuvan oppimisen kautta.

Kaksi kolmasosaa opinnoista on itsenäistä projektityöskentelyä pienryhmissä. Opiskelu on hyvin käytännönläheistä ja noin kolmen viikon välein on lähipäiviä, jolloin harjoitellaan alan kaluston käyttämistä sekä erilaisten mediasisältöjen suunnittelua.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Kenelle koulutus sopii

Kaikille alasta kiinnostuneille.

Koulutus sopii sinulle, jolla on visuaalista silmää ja hyvät tietotekniset taidot sekä kyky toimia itsenäisesti ja pitkäjänteisesti. Tutkinto sopii myös kaksoistutkintoon tähtääville tai jo työelämässä oleville, jotka tarvitsevat mediamateriaalien tuottamiseen taitoja.

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Hakutiedot

Koulutus alkaa seuraavan kerran 9.8.2023. Koulutukseen voi hakea 31.5.20223 saakka.

Koulutukseen valitaan opiskelijat ennakkotehtävän ja haastattelun perusteella. Hakeutumisen jälkeen hakijoille lähetetään sähköpostitse ennakkotehtävä, joka tulee palauttaa 2.6.2023 mennessä. Ennakkotehtävien perusteella valitaan hakijat haastatteluun, joka pidetään tiistaina 6.6.2023. Opiskelijavalinnat koulutukseen tehdään 9.6.2023 mennessä.


Opiskelu on aina hyvä idea!

 • Jatkuvassa haussa voit hakea opiskelemaan ympäri vuoden.
 • Voit aloittaa opinnot, kun koulutusta on seuraavan kerran tarjolla. Osaan koulutuksista voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
 • Voit opiskella koko tutkinnon, yksittäisen tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia uutta osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.
 • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.

Mitä sinä haluaisit osata?