24.09.2021

Uusia koulutuksia verkkoon ja lisää vetovoimaa matkailu- ja ravintola-alalle

Samiedun matkailu- ja ravintola-alan koulutustarjonta on täydentynyt uusilla verkossa toteutettavilla tutkinnoilla. Samiedussa voi nyt opiskella perustutkintojen lisäksi myös matkailupalvelujen osaajan ammattitutkinnon sekä majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnon.  

Aikuisopiskelijoille suunnatut ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto ovat verkossa toteutettavia, työelämän yhteydessä joustavasti suoritettavia tutkintoja, jotka vahvistavat jo alalla työskentelevien osaamista.

Virtuaalisilla oppimisympäristöillä kiinni työelämään

Matkailu- ja ravintola-alan virtuaaliset opiskeluympäristöt kehittyvät Samiedussa vauhdilla. Virtuaaliopinnot mahdollistavat opiskelijoille kätevän perehtymisen yhteistyökumppaneiden aitoihin työympäristöihin, mikä helpottaa työssäoppimista ja antaa hyvät tietotaidot työelämää varten.

– eWorking -hankkeen myötä pystymme luomaan tulevaisuudessa kokonaan virtuaalisen opetusympäristön verkkoon esimerkiksi vastaanottovirkailijoiden perustutkinnon koulutukseen, Opetusravintola Paviljongin kehittäjäopettaja Laura Tynkkynen kertoo.

Moninaisilla opiskeluvaihtoehdoilla työvoimaa yritysten tarpeisiin

Matkailu- ja ravintola-alalla on huutava valtakunnallinen työvoimapula. Samiedussa pyritään vastaamaan tähän työelämän tarpeeseen ja haasteeseen monin eri keinoin.

– Verkossa oppiminen, monimuoto-opinnot sekä tutkintojen osien opiskelu tuovat alalle tehokkaasti uutta ja osaavaa henkilökuntaa. Mitä moninaisemmin voimme tarjota opintoja alalle, sitä useammalle mahdollistamme sopivan opiskelumuodon ja mahdollisuuden työllistyä alan monipuolisiin tehtäviin, Tynkkynen tarkentaa.

Vetovoimaa viestinnän vahvistamisella

Alan vetovoimaisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä kartoitettiin palvelumuotoilun keinoin juuri päättyneessä PAMU Savonlinna -hankkeessa. Alan yritysten, opiskelijoiden ja potentiaalisten opiskelijoiden haastatteluissa selvisi, että myös alan mahdollisuuksista viestiminen voisi vahvistaa alan vetovoimaisuutta.

– Kartoituksen jälkeen hankkeessa tuotettiin mm. nuorille ja alan vaihtajille suunnatut, opiskelijoiden aidoista kokemuksista kertovat markkinointivideot, joita voidaan nyt ja tulevaisuudessa hyödyntää alan näkyvyyden ja vetovoimaisuuden parantamisessa, Tynkkynen sanoo. 

Opiskelijat kertovat videoilla

Jaa artikkeli