29.05.2023

VASKI-hankkeessa luodaan kestävyystiekarttaa

VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus on Opetushallituksen rahoittama hanke, jolla tuetaan Agenda2030- tavoitteiden toteutumista ammatillisessa koulutuksessa. Agenda2030 on vuonna 2015 YK:ssa sovittu globaali, kestävän kehityksen toimintaohjelma. Toimintaohjelma sisältää 17 tavoitetta, jotka maailman kaikkien maiden tulisi saavuttaa yhdessä. Agenda2030-toimintaohjelman tavoitteena on ympäristöllisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden lisääminen.

VASKI-hanke toteutetaan 61 ammatillisen oppilaitoksen verkostona, jonka pääkoordinaattorina toimii Sataedu ja osakoordinaattoreina Perho, Sykli, Optima, LHHK ja Luovi. VASKI:n kokonaisbudjetti on 2,5 miljoonaa euroa ja Ammattiopisto Samiedun osuus 30 000 euroa. Hankkeen painotus on ekologisessa kestävyydessä, mutta huomioi myös sosiaalisen, kulttuurillisen ja taloudellisen kestävyyden. VASKI:n tavoitteena on saavuttaa pysyviä toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia.

Työkaluna kestävyystiekartta

Hankkeen ydintavoite on luoda ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta, joka toimii työkaluna kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille kestävää ja vastuullista kasvua sekä vihreää siirtymää tavoitellessa. Kestävyystiekartta rakentuu hankkeen eri teemojen lopputuloksista. Hankkeen teemoja ovat:

  • kestävyystiekartta ja verkostokoordinointi
  • viestintäkoordinointi
  • johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri
  • pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristö
  • osaamisen kehittäminen
  • alueiden ja työelämän kehittäminen
  • hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta
  • asiantuntijatuki oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelmatyöhön

Ammattiopisto Samiedu on mukana lähes kaikissa näistä teemoista.

Toiminta tukee Samiedun tavoitteita

Kestävä kehitys on yksi Samiedun strategisista päätavoitteista ja tällä hankkeella tuetaan kestävän kehityksen periaatteiden toteuttamista kaikessa toiminnassamme. Hankkeen tavoitteina Samiedun osalta on luoda kestävän kehityksen toimenpideohjelma ja määrittää kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja ja vastuunjakoa organisaatiossa. Tämän lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä henkilöstön pedagogista osaamista ja kytkeä kestävä kehitys syvällisemmin osaksi koulutuksien toteutusta sekä määritellä kuinka oppilaitoksen hiilijalanjälkeä mitataan.

Jaa artikkeli