28.09.2022

Yhdessä yritysten ja oppimisen asialla

Yrityksille suunnatut koulutukset ja eri kehittämishankkeiden tarjoamat mahdollisuudet näyttäytyvät yrittäjien silmissä vaikealta hahmottaa. Missä kannattaa olla mukana? Kenen puoleen kääntyä milloinkin? Vaikka Savonlinnan seudun koulutustoimijat ja kehittäjät tähtäävät yrittäjien tukemiseen ja yhteiseen hyvään, viestintä on vielä hajanaista. Yrittäjän pää on helposti pyörällä.

Asiakasymmärryksellä alkuun

Yrityksille suunnattua viestintää kehitetään VAU – Vauhtia viestintään palvelumuotoilusta -hankkeessa Savonlinnan Hankekehityksen, Xamkin ja Samiedun yhteisvoimin. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa alueen yritykset saavat paremmin ja kohdennetummin tietoa Savonlinnan seudun kehittämishankkeista, koulutuksista ja yrityksille suunnatuista palveluista. Toimintamallia työstetään palvelumuotoilun keinoin yhdessä yritysten kanssa. Työskentely alkaa yhteisellä asiakasprofiloinnilla, jolla luodaan pohja paremmalle, yrityksiä puhuttelevalle viestinnälle.

Yhteistyöllä eteenpäin

Yhteistyö kolmen toimijan kesken on alkanut mukavasti. Olemme tavanneet hankkeessa työskentelevien henkilöiden kanssa etäyhteydellä säännöllisesti ja kasvotustenkin eri tapahtumissa muutamia kertoja. Yhteistyötä helpottavat erilaiset digitaaliset alustat, joissa voidaan jakaa tietoa ja suunnitella toimintaa yhdessä, ajasta ja paikasta riippumatta. Ensimmäinen yhteisen viestinnän työpaja pidettiin viestinnän asiantuntijan johdolla verkossa 22.9.2022.

Yritykset ja opiskelijat oppivat yhdessä

Hankkeessa on lisäksi kaksi muutakin työpakettia; toisessa hankkeeseen osallistuvat yritykset kehittävät asiantuntijan ohjauksessa omaa viestintäänsä ja toisessa Samiedu ja Xamk kehittävät yritysten kanssa toimintatapoja, joilla yrittäjien tarvitsemaa viestintää voisi tehdä osittain Samiedun ja Xamkin opiskelijoiden voimin – yhteistyöllä ja yhdessä oppien. Tästä lisää seuraavissa VAU -hankkeen blogipostauksissa.

Lue lisää:

VAU-hankkeen kuvaus Samiedun sivuilla
Vauhtia viestintään palvelumuotoilusta – Xamk
Vauhtia viestintään palvelumuotoilusta – VAU – Savonlinnan elinkeinopalvelut

Jaa artikkeli