Verkkopeda – toimivat työkalut verkko-opetukseen -hanke

Hankeaika

3.11.2021-30.6.2023

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeella vastataan akuuttiin tarpeeseen lisätä ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön osaamista verkko-opetuksen toteuttamisessa. Koulutusten myötä kehitetään erityisesti ohjaus-digitaitoja, jotka auttavat monimuotoista ja laadukasta verkkokoulutusta. Hanke muodostuu viidestä koulutuskokonaisuudesta, jotka tarjoavat monipuolista ja nykyaikaista uutta osaamista. Hankkeen myötä voidaan vastata joustavaan ammatillisen koulutuksen toteutustapaan ja viedä verkossa toteutettavaa koulutusta uudelle tasolle. Ulkopuolelta ostettavat asiantuntijapalvelut paketoituina tuovat nykyaikaisia menetelmiä ja huippuosaamista. Koulutuskokonaisuudet on suunniteltu niin että ne vastaavat laaja-alaisesti kaikkien ammatillisten koulutuksenjärjestäjien tarpeisiin.

Hankkeen aikana toteutetaan seuraavat koulutusosiot:

 1. Opiskelijoiden ohjaus ja oppiminen ammatillisen koulutuksen verkko-opetuksessa
 2. Thinglink ja 3Dweb -oppimisympäristöt opetuksessa
 3. Digitaaliset työkalut verkko-opetuksessa
 4. Virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus opetuskäytössä
 5. Kolmiulotteiset digitaaliset mallit ja mallipohjaiset oppimisympäristöt

Toteuttajat

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (päätoteuttaja)

Osatoteuttajat:
Työtehoseura, Sykli
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Budjetti

115 850 €


Hankkeen tapahtumia

Samiedun järjestämä Digitaaliset työkalut verkko-opetuksessa koulutus kevät 2022

Tule mukaan digitaaliset työkalut verkko-opetuksessa -koulutukseemme. Saat uusia taitoja ja itsevarmuutta mm. verkkopedagogiikkaan, verkkokurssien pedagogiseen käsikirjoittamiseen sekä erilaisiin digitaalisiin työkaluihin liittyen. Koulutus sisältää viisi kertaa ja ne järjestetään 26.4.-24.5.2022 välisenä aikana tiistaisin klo 13-16. Voit osallistua kaikkiin koulutuskertoihin tai poimia niistä itseäsi eniten kiinnostavat. Kouluttajana toimii Matleena Laakso.

Tutustu koulutuspäivien tarkempiin sisältöihin Padlet-alustalla ja ilmoittaudu mukaan viimeistään pe 22.4.2022 seuraavasta linkistä.

Ilmoittautuminen koulutuksiin tästä linkistä.

Koulutuspäivät ja sisällöt:

26.4. Verkkopedagogiikkaa webinaarina 
3.5. Verkkokurssin rakentaminen: pedagogisesta käsikirjoituksesta toteutukseen 
10.5. H5P-työkaluilla interaktiivisia verkkosisältöjä 
17.5. Äänitiedostot ja ruudunkaappausvideot opetuksessa ja palautteen antamisessa 
24.5. Videot, animaatiot ja kuvat – käytä monipuolisesti, luo, jaa ja tee saavutettavaksi

Koulutukset syksyllä 2022 ja keväällä 2023

1. Virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus opetuskäytössä (TTS) –lokakuu 2022

Tule oppimaan miten virtuaali- ja lisätyn todellisuuden sisällöt otetaan konkreettisesti käyttöön opetuksessa. Koulutus antaa valmiudet sekä hyödyntää valmiita sovelluksia että tuottaa sisältöjä suoraan omiin tarpeisiin.

Koulutuksen ensimmäisessä, kaksipäiväisenä hybridi-tapahtumana toteutettavassa vaiheessa tutustutaan aiheen perusteisiin, käytetään suoraan opetuksen osaksi soveltuvia esimerkkisovelluksia ja opetellaan tuottamaan sisältöjä itse.

Koulutuksen toinen vaihe on kaksiviikkoinen itsenäisen työskentelyn jakso, jonka aikana osallistujat pääsevät tuottamaan sisältöjä omaan tahtiinsa. Koulutuksen lopuksi järjestetään etätapahtumana palautetilaisuus, jossa käydään läpi itsenäisen jakson opit.

Osallistujat saavat koulutuksessa käytettävät alustat koekäyttöön omassa opetuksessaan hyödynnettäväksi koko kurssin ajaksi.

Koulutuspäivät:

 • ti 25.10.2022 Johdanto virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden käyttöön opetuksessa (Hybridi: Lähipäivä Vantaa/Teams)
 • ke 26.10.2022 Käyttöönotto, ns. pajapäivä, sis. ohjeistus itsenäiseen työskentelyyn (Hybridi: Lähipäivä Vantaa/Teams)
 • To 27.10.-Ma 7.11.2022 Itsenäinen työskentely
 • Ti 8.11.2022 Palautetilaisuus itsenäisen työskentelyn tuloksista (Teams)

Ilmoittautumaan pääset tästä linkistä.

2. Kolmiulotteiset digitaaliset mallit ja mallipohjaiset oppimisympäristöt (Sykli) – marraskuu 2022

Lähde mukaan ottamaan selvää, mitä 3D-oppimisympäristöt voivat mahdollistaa ammatillisessa opetuksessa. Kokonaisuudessa tutustutaan kolmiulotteisiin oppimisympäristöihin teorian ja käytännön tekemisen kautta. Koulutuskokonaisuus koostuu verkkokoulutuksista ja yhdestä lähipäivästä, jossa tutustutaan tarkemmin Matterport-kuvaamiseen ja Lidar-kameran mahdollisuuksiin. Lähipäivässä pääsee näkemään ja kokeilemaan, kuinka kyseisillä kameroilla voi toteuttaa 3d-mallin huoneesta ja kuinka 3d-malli kuvataan esineestä. Verkkokoulutuksissa käydään läpi 3d-mallien teoriaa ja digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen perusteita havainnollistavine esimerkkeineen. Lähipäivän jälkeisessä verkkokoulutuksessa tutkitaan kuvatun 3D-materiaalin hyödyntämistä tarkemmin esim. mitä ominaisuuksia 3D-malliin voi sisällyttää.

Jokainen koulutukseen osallistuja toteuttaa lopuksi harjoitustyön, jossa kehitetään kunkin osallistujan tarpeisiin soveltuva 3D-oppimisympäristö. Laita koulutuspäivät muistiin!

Koulutuspäivät:

 • Ke 2.11.2022 Yhteinen teoriaosuus / Kolmiulotteiset digitaaliset mallit ja mallipohjaiset oppimisympäristöt (Teams)
 • To 10.11.2022 Lähipäivä (Helsinki) Käytännön kuvaaminen Matterport- ja Lidar-kameroilla
 • To 17.11.2022 Opetuspäivä Matterport/Lidar 3d-mallin sisällön tuottaminen (Teams)
 • Ti 29.11.2022 Loppuwebinaari harjoitustöiden tuloksista (Teams)

Ilmoittautumaan pääset tästä linkistä.

2. Kolmiulotteiset digitaaliset mallit ja mallipohjaiset oppimisympäristöt (Sykli) – helmikuu 2023

Lähde mukaan ottamaan selvää, mitä 3D-oppimisympäristöt voivat mahdollistaa ammatillisessa opetuksessa. Kokonaisuudessa tutustutaan kolmiulotteisiin oppimisympäristöihin teorian ja käytännön tekemisen kautta. Koulutuskokonaisuus koostuu verkkokoulutuksista ja yhdestä lähipäivästä, jossa tutustutaan tarkemmin Matterport-kuvaamiseen ja Lidar-kameran mahdollisuuksiin. Lähipäivässä pääsee näkemään ja kokeilemaan, kuinka kyseisillä kameroilla voi toteuttaa 3d-mallin huoneesta ja kuinka 3d-malli kuvataan esineestä. Verkkokoulutuksissa käydään läpi 3d-mallien teoriaa ja digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen perusteita havainnollistavine esimerkkeineen. Lähipäivän jälkeisessä verkkokoulutuksessa tutkitaan kuvatun 3D-materiaalin hyödyntämistä tarkemmin esim. mitä ominaisuuksia 3D-malliin voi sisällyttää.

Jokainen koulutukseen osallistuja toteuttaa lopuksi harjoitustyön, jossa kehitetään kunkin osallistujan tarpeisiin soveltuva 3D-oppimisympäristö. Laita koulutuspäivät muistiin!

Koulutuspäivät:

 • Ti 25.4.2023 Yhteinen teoriaosuus / Kolmiulotteiset digitaaliset mallit ja mallipohjaiset oppimisympäristöt (Teams)
 • Ke 10.5.2023 Lähipäivä (Helsinki) Käytännön kuvaaminen Matterport- ja Lidar-kameroilla
 • Ti 16.5.2023 Opetuspäivä Matterport/Lidar 3d-mallin sisällön tuottaminen (Teams)
 • Ke 24.5.2023 Loppuwebinaari harjoitustöiden tuloksista (Teams)

Ilmoittautumaan pääset tästä linkistä.

3. ThingLink ja 3Dweb -oppimisympäristöt (YSAO) – joulukuu 2022 ja tammikuu 2023

4 koulutuspäivää verkossa, sisältää myös itsenäistä opiskelua.

Koulutuksen aikataulu ja sisältö:

Ke 7.12.2022 klo 9.00-14.00
• Thinglink-perusteet
• 3D-mallien vaatimukset ja ominaisuudet
• 3D-mallien siirtäminen Thinglinkkiin
• Oppimissisällön tuottaminen Thinglink 3D-ympäristöön

Ke 14.12.2022 klo 9.00-14.00
• Oppimisanalytiikka ja oppimisenhallintajärjestelmän hyödyntäminen opetuksessa
• 3D-web oppimisympäristön esittely
• Kuvaamisen perusteet järjestelmäkameran avulla tapahtuvaan 3D-mallinnukseen
• Valmiiden 3D-mallien hyödyntäminen
• Thinglink-klinikka

Ke 11.1.2023 klo 9.00-14.00
• Thinglink-klinikka
• Loppuseminaari ja Thinglink 3D-ympäristöjen toteutusten esittely

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä.

4. Opiskelijoiden ohjaus ja oppiminen ammatillisen koulutuksen verkko-opetuksessa (kaikki hanketoimijat) – maaliskuu 2023

3 koulutuspäivää verkossa, sisältää myös itsenäistä opiskelua.

Koulutuspaketissa pohditaan hyvän verkko-opetuksen tunnusmerkkejä sekä pureudutaan positiivisiin ja haastaviin opetustilanteisiin erilaisten esimerkkien avulla. Lisäksi lähestytään ohjauksen ja oppimisen teemoja luovuuden ja moniälykkyyden näkökulmasta hyödyntäen mm. tekoälyä ja oppimisanalytiikkaa. Koulutuspäivät ovat vuorovaikutteisia ja pääset itsekin osallistumaan ja kokeilemaan. 

Koulutuspäivät:

 • ti 21.3. Positiiviset ja haastavat tilanteet verkko-opetuksessa
 • to 30.3. Luovuus ja moniälykkyys verkko-oppimisessa – tekoälyn hyödyntäminen
 • ti 4.4. Oppimisanalytiikan hyödyntäminen verkko-opetuksessa

Ti 4.4. klo 13–15 Oppimisanalytiikan hyödyntäminen verkko-opinnoissa (YSAO)

Tutustutaan yleisesti oppimisanalytiikan suomiin mahdollisuuksiin. Kuulet, miksi ja miten tietoa kerätään sekä kuinka sitä voidaan hyödyntää. Aiheesta puhuvat OA-hankkeesta (oppimisanalytiikan kehittämishanke) Emilia Tapio ja Katja Grek. Teemoina mm. Oppimisanalytiikka tulevaisuudessa ja eettiset kysymykset. Iltapäivällä ohjelmassa myös osallistava työpaja.

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä.