24.02.2023

Verkkopedahankkeen kevään koulutukset pureutuvat ohjauksen teemoihin ja ajankohtaisiin sovelluksiin

Vuosi sitten käynnistynyt Verkkopeda – Toimivat työkalut verkko-opetukseen -hanke alkaa olla loppusuoralla. Kevään 2023 aikana hanke järjestää vielä kaksi erillistä koulutusosiota: Opiskelijoiden ohjaus ja oppimisen tukeminen verkko-opetuksessa (21.3.-4.4.) ja Kolmiulotteiset digitaaliset mallit ja mallipohjaiset opimisympäristöt (25.4.-24.5.). Koulutusten markkinointi on juuri meneillään ja toivomme, että niihin ilmoittautuu runsaasti osallistujia.

Verkko-opetuksen ja -oppimisen monet näkökulmat

Neljän oppilaitoksen yhteisessä Verkkopeda-hankkeessa on tarkasteltu useasta näkökulmasta sitä, kuinka ohjaus- ja opetushenkilöstön digitaitoja ja digityökalujen monipuolista hyödyntämistä voitaisiin vahvistaa. Tavoitteena on ollut myös saada nämä taidot aktiiviseen käyttöön omassa työssä. 

Samiedun järjestämässä moniosaisessa koulutussarjassa keväällä 2022 verkko-oppimisen asiantuntija Matleena Laakso opasti muun muassa verkkokurssin rakentamista pedagogisesta käsikirjoituksest toteutukseen. Matleena laittoi meidät myös kokeilemaan erilaisia tapoja tuottaa interaktiivisia sisältöjä verkko-oppimisympäristöön sekä laatimaan digijulkaisuja Adoben työkaluilla ja Canvalla. Koulutuksissa sivusimme myös äänitiedostojen, videoiden ja kuvatarinoiden käyttöä verkko-opetuksessa.

Syksyn 2022 aikana Työtehoseuran (TTS) järjestämässä koulutusosiossa tutustuimme virtuaalitodellisuuden (VR) ja lisätyn todellisuuden (AR) hyödyntämiseen opetuksessa.  Koulutus järjestettiin hybridi-mallina, joten siihen pystyi osallistumaan sekä lähiopetuksessa että etänä. Kouluttajana osuudessa toimi turkulainen opetusteknologia-alan yritys CTRL Reality.

Marraskuun pimeimpinä päivinä Suomen ympäristöopisto (Sykli) tutustutti osallistujat Matterport-kuvaamiseen ja Lidar-kameran mahdollisuuksiin. Koulutukseen sisältyi yksi lähipäivä, jolloin osallistujat pääsivät itse testaamaan 3D-mallinnusta ja kuvaamaan huonetiloja ja esineitä. Tähän aihepiiriin pääsee vielä uudelleen mukaan, sillä huhti-toukokuussa on tarjolla uusi samansisältöinen koulutus. Ilmoittautumisesta lisää tekstin lopussa.

Joulukuussa Ylä-Savon ammattiopisto (YSAO) johdatteli osallistujia 360-ympäristö ThingLinkin käyttöön. Yhtenä tavoitteena oli hyödyntää 3D-malleja, joita osallistuja oli kenties jo oppinut tekemään Syklin koulutuksessa. Koulutuksen aikana tehtyjä kokeiluja arvioitiin vielä tammikuussa yhteisessä palaverissa.

Osallistujina hankkeen koulutuksissa on ollut osatoteuttajina toimivien oppilaitosten opettajia ja muuta henkilökuntaa, mutta ilahduttavasti ryhmiin on tullut henkilöitä myös muista ammatillisista oppilaitoksista.

Kevään tarjonnassa tekoälyä ja verkko-opetuksen pedagogiikkaa

Kevään aikana Verkkopeda-hanke tarjoaa kaksi koulutuspakettia. Ensimmäinen on kolmesta erillisestä päivästä muodostuva kokonaisuus, jossa pureudumme opiskelijoiden verkossa tapahtuvan ohjauksen ja opetuksen teemoihin hyödyntäen myös tekoälyä ja oppimisanalytiikkaa. Tämä osio käynnistyy maalikuun 21. päivänä aiheella Positiiviset ja haastavat tilanteet verkko-opetuksessa.  

Toinen itsenäinen koulutuskokonaisuus on huhti-toukokuussa Syklin toteuttama Kolmiulotteiset digitaaliset mallit ja mallipohjaiset oppimisympäristöt. Pääset näkemään koulutuskokonaisuuden esittelyn oheisesta videosta.

Ilmoittaudu koulutuksiin mukaan oheisista linkeistä:
Opiskelijoiden ohjaus ja oppisen tukeminen verkko-opetuksessa 21.3.- 4.4.
Kolmiulotteiset digitaaliset mallit ja mallipohjaiset oppimisympäristöt 25.4. – 24.5.

Nähdään koulutuksissa kevään aikana!

Jaa artikkeli