26.04.2021

Vuoden yrittäjyysopettaja kehittää ennakkoluulottomasti yrittäjyyskasvatusta

Vuoden NY Vuosi yrittäjänä -opettajaksi on valittu yrittäjyyden projektikoordinaattori Tuire Pervilä Ammattiopisto Samiedusta. Tuire on kehittänyt uudenlaisia toimintatapoja yrittäjyyskasvatukseen ja vahvistanut yrittäjyyskasvatuksen näkyvyyttä. Valintaperusteluissa Tuire saa kiitosta innostamisesta ja heittäytymisestä yrittäjyyden tekemiseen yhdessä opiskelijoiden kanssa.

– Vuoden NY-opettajan palkinnon myötä aion tehdä entistä nöyremmin työtä yrittäjyydestä kiinnostuneiden opiskelijoiden kanssa, Tuire kertoo.

Tuire toi NY-yrittäjäohjelman Samieduun vuonna 2018. Ohjelma tarjoaa opiskelijoille yrittäjyyden kokeilualustan, josta on opintojen jälkeen helppo jatkaa oman yrityksen perustamiseen.

– Toivon, että muutkin Savonlinnan oppilaitokset ottaisivat Vuosi yrittäjänä -ohjelman käyttöön. Mitä nuorempina oppijat pääsevät sitä toteuttamaan, sitä todennäköisemmin syntyy paikallista yrittäjyyttä ja oma kotikaupunki nähdään vetovoimaisena.

Nuori Yrittäjyys ry (NY) on yrittäjyyskasvatuksen kärkijärjestö Suomessa. Järjestö palkitsi erinomaisesti ansioituneita opettajia virtuaalitapahtumassaan 21.4.2021. Vuoden NY-opettaja on yrittäjyyskasvatuksen lähettiläs, opiskelijoita innostava ja motivoiva mahdollistaja, aktiivinen verkostoituja ja NY-toiminnan kehittäjä omassa oppilaitoksessaan.

Yrittäjyyskasvatukseen hullaantunut intohimoinen kehittäjä

Vuonna 2020 Tuire tutki ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössään, millaiset seikat edesauttavat opiskelijoita yrittäjyyteen. Tutkimuksen pohjalta hän rakensi opiskelijalähtöisen yrittäjyyspolkumallin, jolla kehitetään yrittäjyyskasvatusta Samiedussa.

Yrittäjyys on valittu Samiedussa kaikki koulutusalat läpileikkaavaksi osaamiseksi, jolloin kaikille opiskelijoille muodostuu ymmärrys yrittäjyydestä ja sen mahdollisuuksista sekä valmiudet ryhtyä yrittäjäksi.

– Olemme profiloitumassa yrittäjyysammattiopistoksi ja kaikki opiskelijayrittäjyyden eteen tehtävä työ vie meitä kohti tavoitettamme. Yrittäjyys ei ole ohimenevä trendi vaan tulevaisuuden turva. Yrittäjyyskasvatuksessa tulee valmentaa opiskelijat tuottamaan arvoa toisille ihmisille, se on tie työllistymiseen, Tuire sanoo.

Tuire työskentelee Samiedussa Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon -hankkeen projektikoordinaattorina. Koulutukseltaan hän on ammatillinen opettaja. Parhaillaan hän suorittaa Tiimiakatemian tiimimestari-valmennusta, sillä hän haluaa olla rakentamassa kulttuurista muutosta, jossa toimitaan opiskelijakeskeisesti ja rakennetaan yrittäjyysoppimista tukevia ympäristöjä.

Tulevaisuudessa Tuire aikoo hakeutua tohtoriopintoihin, vaikka sen ajankohtaa ei ole vielä lyöty lukkoon.

– Yrittäjyyskasvatus ja sen tutkiminen tuntuvat merkityksellisiltä. Käytännön kokemusta ja näyttöä minulla on jo siitä, kuinka ohjauksella voidaan edesauttaa yrittäjyyden syntymisessä. Tieteellinen näyttö on kuitenkin se tie, kun haluaa herätellä ja vaikuttaa.

Lue lisää Tuiren ajatuksia yrittäjyyskasvatuksesta ja NY opettaja -palkinnosta.

Nuori Yrittäjyys ry:n tiedote 21.4.2021

Jaa artikkeli