06.11.2023

Yhdessä parempaa yritysviestintää

Viestintä on sekä taito- että kestävyyslaji. Yrityksille suunnatut koulutukset ja kehittämishankkeiden tarjoamat mahdollisuudet ovat näyttäytyneet yrittäjien silmissä vaikealta hahmottaa. Missä kannattaa olla mukana? Kenen puoleen kääntyä? Olemme tähdänneet Xamkin ja Savonlinnan Hankekehityksen kanssa yhteiseen, ymmärrettävämpään ja selkeämpään yritysviestintään. Taustalla on työ, jossa on selvitetty niin yhteisiä yritysasiakasprofiileja kuin rakennettu yhteistä viestinnän toimintamallia. VAU – Vauhtia viestintään palvelumuotoilusta -hanke antoi uuden sysäyksen viestinnän kehittämiseen. Kaiken keskiössä on yhteinen asiakas. Esille nousivat mm. yksilöllisten tarpeiden huomiointi ja henkilökohtaisen kontaktoinnin merkitys.

Selvityksemme mukaan yritysasiakkaamme arvostavat helposti ymmärrettävää ja kansankielistä viestintää, joka on sävyltään aitoa ja samaistuttavaa. Eri asiakasprofiileilla on kuitenkin eri tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. Esimerkiksi uudet yrittäjät etsivät aktiivisesti tietoa itse, jolloin mm. verkkosivujen ja sosiaalisen median kanavien ajantasaisuus korostuu. Yrityksissä vaikuttavia, oman alansa asiantuntijoita ei massaviestintä puolestaan puhuttele; henkilökohtainen kontaktointi ratkaisee. Näkyvyyttä ja toistoja tarvitaan kuitenkin yleisesti ottaen monikanavaisesti. Tiedon äärelle tulisi päästä helposti ja palvelun tarjoama hyöty tulisi ilmaista selkeästi. Meidän kehittäjien tulisi viestittää, mihin tarpeeseen hanke vastaa.

Tietoa koostetusti ja tarinallisesti

Alueemme yritykset saavat nyt paremmin ja kohdennetummin tietoa Savonlinnan seudun kehittämishankkeista, koulutuksista ja yrityksille suunnatuista palveluista. Yhteinen asiakasprofilointi antoi hyvän pohjan ja suuntaviivat viestinnän toteuttamiselle jokaisessa organisaatiossa erikseen, mutta myös yhdessä ja yhteisesti sovituilla tavoilla. Oleellista on kohdentaa asiakasta hyödyttävää ja kiinnostavaa sisältöä koostettuna esille. Yhtenä esimerkkinä tästä on Savonlinnan tapahtumakalenteri, jonka yrityksille suunnattua osiota alettiin hyödyntää hankkeemme aikana. Tapahtumakalenteri antaa ajankohtaisen näkymän yrityksiä kiinnostavista teemoista. Tapahtumakalenteri linkittyy nyt myös Savonlinnan elinkeinopalveluiden sivuille.

Yhteistä viestintää on toteutettu myös inspiroivien yritystarinoiden muodossa. Samiedu ja Xamk toteuttivat yhteisen videon oppilaitosyhteistyöstä, johon osallistui mm. savonlinnalainen MH-Rakenne Oy. Videolla kuvataan oppilaitosyhteistyötä yrittäjän näkökulmasta, mutta huomioidaan myös opiskelijoiden ja oppilaitosten roolit. Hyvä kokonaisuus syntyy yhteistyöstä, jossa niin yrittäjällä, opetushenkilöillä, asiantuntijoilla ja opiskelijoilla on oma tunnistettu tehtävänsä. Oppilaitosyhteistyötä kuvattiin myös aiemmassa blogissamme, jossa kerroimme opiskelijoiden jalkautumisesta markkinointitehtäviin Savon Luotsi Leaderin antamassa toimeksiannossa. Ihmiset ovat kiinnostuneita toisista ihmisistä, joten yritystarinat ovat omiaan vauhdittamaan yritysviestintää alueellamme.

Yhteistyö jatkuu hankkeen jälkeen

Yhteisen someviestinnän lisäksi olemme pohtineet yhteistä uutiskirjettä lähetettäväksi säännöllisin väliajoin. Uutiskirjeen toteuttaminen ei ottanut vielä hankkeen aikana tuulta alleen, mutta tavoitteena on, että organisaatioiden viestintätiimit edistävät asiaa edelleen hankkeen jälkeen. Työstimme projektin aikana myös yhteisen vuosikellopohjan, jota toimijat voivat jatkossa hyödyntää. Sen ideana on tehdä näkyväksi yhteistä asiakasta koskevia tapahtumia, koulutuksia ja muita toimia niin, että toimijat ja viestijät eri organisaatiossa osaisivat ottaa asiat huomioon, välttää päällekkäisyyksiä sekä hyödyntää enemmän yhteistä näkyvyyttä.

Keskustelimme useaan otteeseen kehittäjien yhteisistä tapaamisista, jotka voisivat toteutua vuorovedoin ja säännöllisesti. Tapaamisten tavoitteena olisi verkostoituminen, yrittäjien tarpeiden kuunteleminen ja yrityksille suunnatun, ajankohtaisen ja tulevan tiedon jakaminen. Vastaava tapahtuma on ollut esimerkiksi Matkailu- ja kaupanalan aamiaistreffit, mistä saimmekin inspiraatiota ehdottaa lisää toimialakohtaisia teemoitettuja tapaamisia ja toisaalta myös kaikille yrityksille yli toimialarajojen soveltuvia tilaisuuksia. Esiin nousi mm. Samiedun Citypisteen rooli yhtenä yhteisenä kohtaamispaikkana ja yrittäjien olohuoneena. Joko laitetaan kahvi tippumaan?

Jaa artikkeli