29.01.2021

Yhdessä veto- ja pitovoimaa Etelä-Savoon!

Samiedu on osatoteuttajana mukana Koulutusportti -hankkeessa, jossa vahvistetaan Etelä-Savon veto- ja pitovoimaa koulutusmaakuntana. Hankkeen päätoteuttajana toimii Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

– Samiedulla kuten muillakin hanketoimijoilla on vahva yhteinen ymmärrys siitä, että koulutuksen asiakaslähtöinen kehittäminen ja toteuttaminen sekä omista vahvuuksista viestiminen ja näkyvyyden parantaminen ovat avainasioita menestymisen kannalta, kertoo Koulutusportti-hankkeen Samiedun vastuuhenkilö Sini Laukkanen.

Kehitystyön keskiössä on myös Etelä-Savon oppilaitosten yhteistyön edistäminen ja sitä kautta asiakaslähtöisten koulutuspolkujen rakentaminen. Tavoitteena on rakentaa yhteinen Etelä-Savon koulutusbrändi.

– Tulevaisuus haastaa myös meidät Samiedussa etsimään ja rakentamaan uusia, paikkakuntaan sitomattomia toimintamalleja sekä löytämään omat vahvuutemme ja viestimään niistä asiakaslähtöisesti eri kanavissa.

Verkko-opiskelun ja digitaalisuuden merkitys korostuu entisestään, mutta toisaalta paikalliset kontaktit yrityselämään, työpaikoille järjestetyt oppimissolut sekä mielenkiintoiset työelämäprojektit voivat houkuttaa fyysisestikin paikkakunnalle opiskelemaan.

– Eikä pelkästään koulutus ja työpaikat vaan myös muu elämänmeno ja sen mahdollisuudet vaikuttavat vetovoimaan.

Hankkeen kehitystyön tavoitteet liittyvätkin keskeisesti koko Etelä-Savon elinvoiman vahvistamiseen. Veto- ja pitovoiman lisääminen, alueen työelämään kiinnittyminen ja koulutustason nosto ovat kunnianhimoisia, mutta pitkäjänteisellä ja yhteistyön voimin tehdyllä työllä saavutettavissa olevia tavoitteita.

Koulutusportti-hanke ei toimi yksin, vaan yhteistyötä tehdään myös muiden alueen elinvoimaisuutta kehittävien toimijoiden kanssa. Olemassa olevaa dataa kerätään ja sitä hyödynnetään, ja kehitystyötä tehdään palvelumuotoilun keinoin opiskelijoita, oppilaitosten edustajia ja muita maakunnan toimijoita kuunnellen.

Jaa artikkeli