Yhteishakuinfoja etänä

Tänä vuonna yhteishaussa 23.2.-23.3. on haettavana 17 Samiedun tutkintoa, joissa on useita eri osaamisaloja. Lisäksi ammatilliseen koulutukseen valmentavaan eli VALMA-koulutukseen haetaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa yhteishaun yhteydessä. 

Yhteishaun kautta ja uuden laajennetun oppivelvollisuuden myötä Samieduun odotetaan jälleen noin 200 yhteishaun hakijaa, jotka tulevat suorittamaan opintojaan yksilöllisillä, heidän tarpeitaan ja kiinnostustaan palvelevilla, tavoilla.

Syksyn ja talven aikana Samiedun opinto-ohjaajat ovat pitäneet yhdessä opiskelijoiden kanssa noin kolmekymmentä etäinfoa 9-luokkalaisille alueen eri peruskouluihin. Lisäksi on osallistuttu etänä peruskoulujen etävanhempainiltoihin.

– Etänä järjestetyt koulutusinfot on otettu hyvin vastaan. Erityisesti kiitosta olemme saaneet virtuaalivisiiteistä, joissa ysit ja vanhemmat ovat päässeet kurkistamaan Samieduun ja yhteishaussa oleviin koulutuksiin 360-videoiden välityksellä, kertoo opiskelijapalveluiden tiimipäällikkö Leila Niittymäki.

Tällä viikolla verkkoinfoja laajennettiin ja Samiedun ensimmäiset kaikille avoimet yhteishakuinfot järjestettiin Teamsin välityksellä.

– Tiistai-iltana ja torstaina päivällä toteutetuissa infoissa osallistujia oli kaikkiaan reilut 30.  Nämä rohkaisevat meitä toteuttamaan etäinfoja jatkossa myös jatkuvaan hakuun yleisinfoina tai uusien koulutusten osalta kohdennettuina infoina, Niittymäki sanoo.

Yhteishaun lisäksi kaikkiin koulutuksiin voi hakea myös jatkuvan haun kautta eli yhteishakulaiset voivat hakea myös niihin koulutuksiin, joita heille ei varsinaisesti yhteishaun kautta tarjota. Jatkuva haku toimii myös täydennyshakuna kesän aikana.