19.04.2024

Yhteiskunnallinen yrittäjyys ratkaisuksi palveluvajeeseen 

Nyky-yhteiskunnassa tarvitaan tuoreita tapoja ratkaista kansalaisten palvelutarpeita. Julkiset palvelut eivät riitä tai tavoita kaikkia palveluntarvitsijoita. Palvelut voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa yhteiskunnallisissa yrityksissä, joiden ensisijainen päämäärä on tehdä yhteiskunnallista hyvää ja ratkaista asiakkaiden kokema palveluvaje.  

Samiedu on mukana kansainvälisessä yhteiskunnallisen yrittäjyyden kokeilussa, Erasmus+ rahoitteisessa S.E.E.D -hankkeessa, jonka tavoitteena on testata yhteiskunnallisen yrittäjyyden toimintatapoja opiskelijoiden yrittäjyyskokeiluissa sekä kouluttaa opettajia tunnistamaan yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuuksia.  

Yhteiskunnalliset yritykset edistävät ihmisten, yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointia monin eri tavoin. Tällöin yrityksen toiminnan tavoitteina on se, että liiketoiminta tähtää yhteiskunnalliseen hyvään. Yrityksen on käytettävä suurin osa voitostaan yhteiskunnallisen päämäärän edistämiseen. Sen toimintatapoihin kuuluu myös ihmisten osallistaminen, demokraattiset päätöksen tekotavat sekä toiminnan vastuullisuus ja avoimuus.  Yritysmuoto voi olla osakeyhtiö, osuuskunta, säätiö tai yhdistys. 

  • Yhteiskunnallisen yrityksen toiminta on oltava voitollista, samoin kuin muidenkin yritysmuotojen toiminnan. Erona on se, että suurin osa voitosta käytetään yhteiskunnallisen päämäärän edistämiseen, ja voitonjako on rajoitettu, yrittäjyyden kehittäjäopettaja Suvi Levonen selventää. 

Voitot voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen, vaikuttavuuden kasvattamiseen, maksuttomien palveluiden rahoittamiseen, lahjoituksiin tai yhteiskunnallista päämäärää edistäviin hankkeisiin tai kampanjoihin. Nykyisin nuoret ovat valveutuneita ja haluavat, että voitto ei tule vain rahana yrittäjälle. Siksi Samiedussa kokeillaan opiskelijoiden yritysopinnoissa myös yhteiskunnallisen yrittäjyyden toimintatapoja. 

Yhteiskunnallinen yritys voi toimia millä toimialalla tahansa. Savonlinnassa on 25 yhteiskunnallisiksi yrityksiksi luokiteltavaa toimijaa, joista eniten on terveys- ja sosiaalipalveluissa, taidealalla, koulutuksessa ja palvelualalla. Toimijat ovat pääasiassa yhdistyksiä, säätiöltä ja osuuskuntia. 

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus on julkaissut nettisivuillaan datasivuston, josta löytyy lisää tietoa paikallisista, alueellisista ja valtakunnallisista yhteiskunnallisista yrityksistä.  

Lisää tietoa: http://yyo.fi

Jaa artikkeli