03.04.2024

Yhteistä hyvää nuorille Samiedun S.E.E.D-hankkeessa

Yhteiskunnallinen yrittäjyys on saamassa jalansijaa Samiedun opetuksessa SEED-hankkeen myötä. Nykyään nuoria kiinnostaa entistä enemmän yhteisen hyvän tekeminen, ja tämä hanke tarjoaa heille siihen mahdollisuuden. Hankkeeseen valikoitui mukaan TUVA-ryhmä, joka on tutkintoon valmentava koulutusohjelma. Ryhmän nuoret pääsevät kokeilemaan yrittäjyyttä käytännössä. Opiskelijat harjoittelevat yrittäjyyden taitoja, työskentelyä, aikataulutusta ja yhteistyötä hankkeen yrittäjyyskokeilujen parissa. Samalla opettajat näkevät, miten he voivat hyödyntää yrittäjyyttä normaalissa opetuksessa. 

SEED-hankkeen päämääränä on luoda osaamista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen. Tähän kuuluu opettajille suunnattujen opetusmateriaalien kokoaminen sekä viiden päivän opettajakoulutuksen järjestäminen.  

Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä italialaisten ja hollantilaisten kumppaneiden kanssa, ja Suomesta mukana on myös Savon Ammattiopisto. Hanke käynnistyi alkuvuodesta 2024, ja kansainvälinen tiimi kokoontui toiminnan suunnittelukokoukseen Savonlinnaan maaliskuussa. Paikalla oli opettajia Amsterdamin Nova Collagesta sekä Salermon ja Baronissin kaupungeista, ja iloinen puheensorina täytti luokan, käytävät ja ruokalan. Suomalaiseen tapaan yhteistyötä jatkettiin myös saunomisen ja avantouinnin merkeissä. 

 
Yhteiskunnallinen yrittäjyys on vahvasti kytköksissä kestävän kehityksen megatrendiin, joka on olennainen osa ammatillisen koulutuksen perustehtävää ja Samiedun arvoja. Kasvava huoli ympäristöstä, sosiaalisista epäkohdista ja taloudellisesta epätasa-arvosta korostaa yhteiskunnallisen vastuun merkitystä, johon myös koulutuksen on vastattava.  

Jaa artikkeli