13.12.2022

Yhteistyöllä volyymia koulutusviestintään

Kaksivuotinen taival eteläsavolaisen koulutusviestinnän kehittämiseen keskittyvässä Koulutusportti-hankkeessa alkaa olla takana. Matkalta tarttui mukaan rutkasti lisää ymmärrystä, yhteistyömalleja ja uutta näkemystä koulutusviestinnästä. Lähdimme matkaan kahdeksan oppilaitoksen voimin ensin tutustuen ja oppilaitosten vahvuuksia kartoittaen, sitten eri teemoissa omia vahvuuksiamme hyödyntäen ja toinen toisiltamme oppien. Hankkeen parasta antia on mielestäni eri oppilaitosrajoja rikkovan yhteistyön onnistuminen; kaikki mahtuivat samaan (virtuaaliseen) pöytään ja kehittämistä tehtiin aidosti yhdessä.

Yhteistyö ilmentyy hankkeen keskeisessä tuotoksessa, eli sivistyksen ja Savon yhdistävässä Savostamo -verkkosivustossa, joka on yhteisenä ponnistuksena iso harppaus kohti eteläsavolaista koulutusbrändiä. Sivustona Savostamo palvelee niin potentiaalisia opiskelijoita kuin opinto-ohjaajiakin. Savostamo on ideapankki, josta löytyy monipuolisesti ja mielenkiintoisella tavalla esitettynä erilaisia oppimisen polkuja. Se on hankkeen vastaus käyttäjälähtöiseen, digitaalisuutta hyödyntävään ratkaisuun koulutuksista viestimiseen.

Savostamon synty

Palvelumuotoilun keinoin Savostamoon valikoitui teemoiksi kolme erilaista koulutusmaailmaa; työllisty heti, kehitä itseäsi ja tutkaile tulevaa. Savostamoon tuotettiin myös läpileikkaavasti yrittäjyyttä sekä tukea ohjauksen ammattilaisille. Savostamo kantaa ylpeänä harteillaan lähes koko Etelä-Savon koulutuksen viittaa ja antaa oppilaitoksille näkyvyyttä myös omalla Instagram-tilillään. Savostamoon ja sen hyödyntämiseen koulutusviestinnässä jatkossakin on sitoutunut jo lähemmäs parikymmentä oppilaitosta Etelä-Savosta. Savostamo on ihmisten tekemä ja ihmisiä se tarvitsee jatkossakin. Savostamoon nimetty viestintätiimi jatkaa tätä työtä.

Elämä edellä

Koulutusportin työryhmissä ja hautomoissa ymmärrettiin, että opiskelijan elämä on paljon muutakin kuin opiskelua. Koulutusviestinnässä pitää siis huomioida koko paketti. Etelä-Savo on erityisesti edukseen silloin, kun opiskelijaa puhuttelee upea järviluonto liikuntamahdollisuuksineen, omintakeiset tapahtumat ja kulttuuri sekä vähän erikoiset ihmiset ja elämän helppous. Positiivisten eteläsavolaisten opiskelija- ja yrittäjätarinoiden tuottaminen ja niiden esille nostaminen oli myös keskeinen osa viestinnän kehittämisessä. Ihmisiä kiinnostaa toiset ihmiset ja tarinat, joihin voi samaistua ja joista voi ammentaa.

Sivutuotteena digiloikka

Projektia vietiin eteenpäin pitkälti digitaalisten alustojen avulla, mikä kasvatti huimasti hanketoimijoiden digiosaamista ja etätyöskentelytaitoa. Valtaosa kehittämistyöstä tehtiin Xamkin johdolla Teamsin kautta Howspacea, Muralia ja muita työkaluja hyödyntäen. Toisaalta koen, että ne muutamat yhteiset livetapaamiset hankkeen loppupuolella veivät yhteistyön vielä uudelle tasolle. Hankkeeseen osallistuneiden kehittäjien määrä näiden parin vuoden aikana oli reilusti hankeväkeä suurempi; palvelumuotoilun keinoin prosessiin osallistettiin yli 500 ihmistä eri kohderyhmistä.

”Naurattele ja suat kaverija”

Vaikka näin laajassa yhteiskehittämisen projektissa on väistämättä haasteita ja Savostamon teknisen ratkaisun hiominen sekä sisällöntuotto kestivät odotettua kauemmin, on kokemukseni Koulutusportista näin projektin loppumetreillä tarkasteltuna erittäin positiivinen. On jo sinällään saavutus, että näin iso joukko koulutuksen ammattilaisia työskenteli tiivisti kahden vuoden ajan yhteisen asian parissa, samalla koko maakuntaa palvellen. Työtä tehtiin korona-ajalla iloisesta asenteesta tinkimättä, eli Savostamon sutkautusgeneraattorin sanoin:

”Naurattele ja suat kaverija, ärvötä nuama rutussa niin suat ryppyjä.”

Savostamo aukeaa parhaiten (ehkä) siellä seikkailemalla: www.savostamo.fi.

Hymyssä suin kohti joulua,

Sini

Jaa artikkeli