01.04.2022

Yhtymähallituksen kokouksen 30.3.2022 päätöksiä

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Samiedun yhtymähallitus kokoontui 30.3.2022 käsittelemään muun muassa Samiedun toimialajohtajan valintaa ja kuntayhtymän tilinpäätöstä vuodelta 2021.

Toimialajohtajan valinta

Aiemman toimialajohtajan siirryttyä hiihtokeskusyrittäjäksi oli toimialajohtajan virka Hyvinvointi ja liiketoiminta -toimialalla julkisesti haettavana 18.2.–9.3.2022 välisen ajan. Hakemuksia virkaan tuli yhteensä 26, joista haastatteluryhmä haastatteli kuusi hakijaa. Haastatteluryhmään kuuluivat yhtymähallituksen puheenjohtaja Petri Lajunen, kuntayhtymän johtaja, rehtori Jukka Mustonen, toimialajohtaja Kirsi Kautonen, hallintojohtaja Taina Juuti ja Adecco Oy:n Senior Recruit Manager Ilpo Niemelä. Kolme haastateltavaa eteni soveltuvuusarviointiin.

Toimialajohtajahaku onnistui erittäin hyvin, hakijat olivat korkeatasoisia ja vahvan ammattitaidon omaavia henkilöitä. Yhtymähallitus päätti yksimielisesti haastatteluryhmän yksimielisestä esityksestä valita toimialajohtajan virkaan AmO, BBA, KTM, tekniikan tohtori (TkT) Milla Laisi-Wessmanin 1.5.2022 alkaen.

Milla Laisi-Wessman on työskennellyt 13 vuotta korkeakoulusektorilla esihenkilö- ja johtotehtävissä, tutkijana sekä opetustehtävissä. Hän siirtyy uuteen tehtäväänsä LAB-ammattikorkeakoulusta, jossa hän on työskennellyt liiketoimintayksikön johtajana. Laisi-Wessmanilla on vahvaa kokemusta ja näyttöjä koulutussektorin vaativista esihenkilö- ja johtamistehtävistä. Hän on johtanut useita opettaja- ja TKI-tiimejä sekä vastannut liiketalouden alan koulutuksista ja yksiköiden kansainvälisyydestä. Hän on työskennellyt myös toimialajohtajana Saimaan ammattikorkeakoulussa.

Tilinpäätös vuodelta 2021

Yhtymähallitus käsitteli Itä-Savon koulutuskuntayhtymän tilinpäätöstä vuodelta 2021. Tilinpäätös oli jälleen iloista kerrottavaa, lähes kaikki tuloskortin tavoitteet saavutettiin. Erityisenä huomiona voidaan nostaa opiskelijamäärän ja -vuosien positiivinen kehitys, ja sama trendi on jatkunut alkuvuonna 2022. Opiskelijamäärä Samiedussa 30.3.2022 oli 1969 tutkinto-opiskelijaa (ilman ulkoisia hierojaopiskelijoita). Opiskelijoiden keskeytysaste nousi 0,5 prosentilla, jota voidaan korona-aikana kuitenkin pitää tyydyttävänä tuloksena.

Taloudellinen tulos oli edelleen viime vuosien tapaan vahva, ja se mahdollistaa Samiedun jatkuvan kehittymisen myös lähivuosina. Yhtymähallitukselle kerrottiin myös tulevista rahoituskriteerien muutoksista, jotka mahdollisesti aiheuttavat haasteita Samiedun tulevaan rahoitukseen. Valtakunnallisesti ammatillisen koulutuksen rahoitus tullaan eriyttämään oppivelvollisten rahoitukseen ja jatkuvan oppimisen rahoitukseen. Saamme tästä lisätietoa kevään 2022 aikana.

Kiitän kaikkia erinomaisesta ja tuloksellisesta työstä vuonna 2021. Jatketaan samaan malliin ja pysytään terveinä!

Terveisin,
Jukka Mustonen
Kuntayhtymän johtaja, rehtori

Jaa artikkeli