15.01.2021

Yrittäjyys kehityksen keskiöön Samiedussa

Samiedu kehittää toimintaansa kohti yrittäjyysammattiopistoa. Tavoitteena on, että opiskelija voi koulutusalasta riippumatta kokeilla yrittäjyyttä ja testata omia ideoitaan sekä saada ohjausta ja sparrausta omalle yrittäjäksi kasvulleen. Yrittäjyyskasvatuksen uusia tapoja testataan Samiedussa jo tänä keväänä.

– Yrittäjyys on varteenotettava tapa työllistyä, mihin Samiedussa kannustetaan ja tuetaan. Seutukunnan veto- ja pitovoimaa on kehitettävä kaikin tavoin. Yritykset luovat uutta toimintaa ja uusia työpaikkoja Savonlinnan seudulle ja koko Suomeen. On myös huomioitava, että eri arvioiden mukaan kolmasosalla pk-yrityksistä on tulevina vuosina edessä sukupolvenvaihdos ja uusia yrittäjiä tarvitaan kipeästi, kertoo rehtori, kuntayhtymän johtaja Jukka Mustonen.

Kaikista opiskelijoista ei kuitenkaan ole tarkoitus tehdä yrittäjiä. Yrittelijäisyys on haluttua osaamista yleisesti työelämässä. Yrittäjyysammattiopistona Samiedun tavoitteena on tarjota opiskelijoille sellaiset taidot, joilla opiskelijat oppivat ratkaisemaan haasteita, hakemaan luovia vastauksia ja työskentelemään yritteliäästi. Opetustarjontaa kehitetään yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintaan kannustavaksi kaikilla Samiedun koulutusaloilla ja kaikessa opetuksessa.

– Emme ajattele yrittäjyyttä vaikeana erilliskysymyksenä, vaan haluamme, että yrittäjyys kehittyy osaksi tavanomaista opetustyötä. Yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen tapaan voi oppia ja koko henkilöstön asenne ratkaisee, kuinka viemme asiaa käytäntöön, yrittäjyyden kehittäjäopettaja Suvi Levonen toteaa.

Levonen näkee yrittäjämäisessä asenteessa samaa haastetta, kuin kierrätykseen liittyi aikaisemmin. Nythän meistä jokainen on jo oppinut kierrätyksen. Ammatillisessa opetuksessa yrittäjyys on jo sisällytetty kaikkien alojen opetussuunnitelmiin. Nyt yrittäjyys täytyy saada näkyväksi. Yhtenä toimintatapana voisi olla monialainen sparrausryhmä, joka pohtii opiskelijan yritysideaa ja sen toteutusta, ja tukee samalla opiskelijan yrittäjyysidentiteetin kehittymistä. Turvallisessa toimintaympäristössä opiskelija oppii ottamaan hallittuja riskejä. Hän oppii myös epäonnistumisista kokeilemaan ja harjoittelemaan aina uudestaan.

Koulutusalat ovat merkittävässä roolissa opetussuunnitelmien täytäntöönpanossa ja yrittäjyyskasvatuksen toimintamallin luomisessa. Oppijat ovat aktiivisia ja aloitteellisia tekijöitä ja opettajat empaattisia ja kokeiluihin kannustavia. Jokainen ala on erilainen ja yrittäjyydessä on omia lisävaatimuksia. Ensimmäiseksi yrittäjyyden opetuksen uusia tapoja testataan hierojien koulutuksessa kevätlukukaudella 2021. Hierojien kanssa lähdetään suoraan perustamaan oikeita yrityksiä, koska se on alalle tyypillisin tapa työllistyä.

Samiedussa yrittäjyyskasvatusta toteutetaan yhteistyössä alueellisten yrityspalvelujen ja yrittäjien kanssa, jolloin koulutuksen laatu ja vaikuttavuus paranevat. Yrittäjyyden ekosysteemiä kehitetään laajasti koko maakunnan alueella yhteistyössä myös Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin kanssa.

– Ajatus kehitettävästä tuotteesta tai palvelusta voi tulla jo toimivilta yrityksiltä tai opiskelijalta. Yhteys oikeaan yrittäjämäiseen toimintaan motivoi opiskelijoita aivan eri tavalla, yrittäjyyden projektikoordinaattori Tuire Pervilä painottaa.

Etelä-Savoon on syntymässä yrittäjyyden yhteinen alusta, jossa ovat mukana maakunnan oppilaitokset ja yrityskehittäjien verkostot. Alustan tavoitteena on löytää oppilaitoksista alustavia liikeideoita, jotka nykyisin jäävät usein ilman tukea. Samiedu on rakentamassa oman toimintamallinsa lisäksi yhteyksiä maakunnalliseen alustaan.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä:

  • yrittäjyyden kehittäjäopettaja Suvi Levonen, puh. 044 550 6239
  • yrittäjyyden projektikoordinaattori Tuire Pervilä, puh. 044 550 6343
  • sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@samiedu.fi

Jaa artikkeli