01.04.2022

Yrittäjyyttä opitaan tekemällä – apuna Vuosi yrittäjänä -ohjelma

Yrittäjyys on noussut yhdeksi keskeiseksi teemaksi, kun Koulutusportti-hankkeessa on kartoitettu Etelä-Savon vetovoimatekijöitä. Alueella on paljon potentiaalia olla uusien ja innovatiivisten yritysideoiden kotipaikka. Etelä-Savossa on myös paljon jatkajia etsiviä, toimivia yrityksiä.

Yrittäjyyskasvatus ja kannustaminen yrittäjyyteen nähdään tärkeänä sekä tulevaisuuden työllistymisen näkökulmasta että työelämätaitoja ja verkostoitumista edistävänä asiana. Yrittäjyydessä on potentiaalia kaikilla opintotasoilla ja useilla aloilla. Tulevaisuuden yrittäminen voi olla myös osa-aikaista yrittäjyyttä tai kevytyrittäjyyttä.

Taitoja, osaamista ja asennetta NY-ohjelmalla

Haastattelin Samiedun yrittäjyyden asiantuntijaa Tuire Pervilää, jolla on kokemusta yrittäjyyteen kannustavista toimintamalleista ja erityisesti yrittäjyyden kokeilemista mahdollistavasta Vuosi Yrittäjänä -ohjelmasta.

Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi Yrittäjänä -ohjelma on teorian ja käytännön yhdistävä työkalu yrittäjyyden taitojen, osaamisen ja asenteen opettamiseen ja oppimiseen. Ohjelma antaa oppilaitokselle avaimet käteen -ratkaisun yrittäjyyden opettamiseen ja opiskelijalle hauskan sekä käytännönläheisen tavan yrittäjyyden ja työelämätaitojen oppimiseen.

– NY-ohjelmaan osallistuja perustaa joko yksin tai ryhmässä oikealla rahalla toimivan NY-yrityksen, jota pyöritetään vuoden ajan. Valmista yritysideaa ei aina tarvita, vaan apua yritysidean kehittämiseen ja muotoiluun saa Yrityskahvilastamme, joka palvelee opiskelijoita kerran kuussa, Pervilä kertoo.

Yrityskahvilan toiminta perustuu yrittäjyydestä kiinnostuneiden opiskelijoiden yritysideoiden sparraamiseen.

Miksi ja miten mukaan ohjelmaan?

NY-ohjelmassa opiskelija voi testata yritysideaansa ja valmiuksiaan yrittäjänä turvallisesti. NY-yrittäjänä voi samanaikaisesti edistää opintoja ja ansaita rahaa. NY-yrittäjyys ei kuitenkaan eroa tavallisesta yrittäjyydestä, vaan siinä toimivat samat lainalaisuudet. NY-yrittäjyys on siis upea mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä.

Ohjelmasta ovat kiinnostuneita erityisesti aikuiset opiskelijat, mutta jokaisella Samiedun opiskelijalla on mahdollisuus NY-yrittäjyyteen. Opiskelija saa aina käytännön tukea aloitustoimiin ja ohjelman aikana.

– Käytännössä opiskelija luo henkilökohtaiset tunnukset, joilla pääsee valmiiden materiaalien äärelle aina yrityksen perustamisesta sen alasajoon asti, Pervilä kertoo.

Polku ja kasvu yrittäjyyteen

Polku yrittäjyyteen alkaa NY-ohjelmassa siis ajatuksesta itsestä yrittäjänä. Tämän jälkeen liikeidea kirkastuu ja varsinainen kokeileminen ja tekeminen alkaa mm. tuotekehityksen, palvelun rakentamisen ja asiakashankinnan parissa.

– Samalla tapahtuu ammatillista kasvua ja yrittäjyysidentiteetin rakentumista. Kasvu yrittäjyyteen konkretisoituu oikean yrityksen perustamisena, Pervilä sanoo.

NY-ohjelma mahdollistaa matalat portaat yrittäjyyteen ja on ehdottomasti kokeilemisen arvoinen mahdollisuus, jos opiskelija on pohtimassa yrittäjyyttä ja sen eri vaihtoehtoja. Jos haluat kuulla lisää NY-ohjelmasta tai kertoa meille inspiroivan yrittäjätarinan, ota rohkeasti yhteyttä!

Keväisin terveisin,

Sini Laukkanen

Jaa artikkeli