11.10.2023

eSilta johti kohti joustavia ja saavutettavia toisen asteen verkko-opintoja

eSilta-Joustavat ja saavutettavat toisen asteen opinnot verkossa on Otavian Nettilukion ja Itä-Savon koulutuskuntayhtymän yhteishanke (ESR), jonka tavoitteena on ollut monipuolistaa toisen asteen opintojen verkkotarjontaa sekä kehittää verkko-oppimisympäristöjen käytettävyyttä, saavutettavuutta sekä verkossa tarjottavaa erityistä tukea opiskelijoille. Hanke käynnistyi 1.1.2022 ja jatkuu aina 31.10.2023 asti.

Joustavuutta toisen asteen opintoihin

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa keskityimme luomaan toimintamallin ja -käytännöt, jotka mahdollistavat Samiedun ja Nettilukion opiskelijoille yhteistyöoppilaitoksen opintotarjonnan hyödyntämisen omien opintojen lisänä. Nettilukiolaisilla oli mahdollisuus opiskella verkossa ammatillisia tutkinnon osia, kun taas Samiedun ammattiin opiskelevat opiskelijat voivat opiskella Nettilukion tarjonnasta lukiokursseja joustavasti oman aikataulunsa mukaan.

Aloitimme opintojen suunnittelun toteuttamalla molempien oppilaitosten opiskelijoille alkukartoituskyselyn heidän toiveistaan opintotarjonnan osalta. Alkukartoituskyselyn perusteella Samiedun opiskelijoille avattiin mahdollisuus suorittaa mitä tahansa Nettilukion opetustarjonnassa olevia opintojaksoja. Samiedun puolelta tarjolle tuli hankkeen pilottivaiheessa viisi ammatillista tutkinnon osaa: Yritystoiminnan suunnittelu, Kahvilapalvelut, Asiakaspalvelu, Työntekijänä kehitysvammatyössä ja Ilmastovastuullinen toiminta. Opintoihin ilmoittautumista varten molemmilla oppilaitoksilla oli nimettynä yhteyshenkilö, jonka kanssa opiskelija alkukeskustelun jälkeen pääsi hakeutumaan opintoihin täyttämällä verkkolomakkeen.

Samiedun opiskelijat suorittivat hankkeen aikana lukio-opintoja Nettilukiossa. Suosituimpia aineita olivat matematiikka ja kieliopinnot. Opiskelijoiden motiivina lukio-opintojen suorittamiseen oli tyypillisesti jatko-opintovalmiuksien tai työelämävalmiuksien parantaminen. Opiskelijat kokivat ajasta ja paikasta riippumaattoman verkko-opiskelun hyvänä ja joustavana mallina yhdistää opiskelu esimerkiksi oppisopimusjaksoihin.

Kesällä 2023 toimintamalli ja opintomahdollisuudet avattiin kaikkien Etelä-Savon alueen toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille.

Erityispedagogiikan ja opiskelun ohjauksen digitaaliset ratkaisut

Toisessa työpaketissa kehittämiskohteenamme olivat oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeiden kartoittaminen sekä oppimisympäristöjen ja oppimateriaalien saavutettavuuden parantaminen. Tavoitteenamme oli vahvistaa opetushenkilöstön tietoisuutta saavutettavuuden merkityksestä ja tehdä erityisen tuen kokonaisprosessi tutuksi opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

Yhteistyössä Ammattiopisto Luovin kanssa toteutimme videoluentosarjan erityisen oppijan ohjauksesta, vuorovaikutuksesta sekä tarkkaavaisuushäiriöiden ja toiminnanohjauksen haasteiden vaikutuksesta oppimiseen. Videot on julkaistu Samiedun Youtube-kanavalla Erityisen tuen soittolistalla. Lisäksi laadimme verkko-oppimisympäristöön erilaisten oppijoiden työkalupakin, johon tuotettiin oppi- ja tukimateriaalia opiskelijoiden ja opettajien käyttöön. Työkalupakin osana on myös digitaalinen luki-testi eli Niilo Mäki Instituutin laatima DigiLukiSeula, joka otettiin käyttöön hankkeen alkuvaiheessa.

eSilta-työssämme olemme aloittaneet jatkuvan oppimisen ja tuen tarpeen tunnistamisen matkan, joka jatkuu edelleen. Hankkeen loppuseminaari osoitti sen, että aihe on erittäin tärkeä ja kiinnostava. Seminaarin jälkeen opettajilta tulikin runsaasti kyselyjä erilaisten helppokäyttötyökalujen saatavuudesta ja käytöstä.

Henkilöstön tietoisuus ja osaaminen on lisääntynyt koulutusten ja kartoitusten myötä sekä moniammatillinen yhteistyö tuen tarpeiden tunnistamisessa ja opintojen tukemisessa on kehittynyt oppilaitoksen sisällä.

eSilta johtaa jatkuvaa oppimista ja kehittymistä kohti

Hankkeen myötä pyrimme osoittamaan, että digitaalisten ratkaisujen avulla voimme joustavoittaa toisen asteen opintoja ja parantaa niiden saavutettavuutta. Näin tuemme opiskelijoiden henkilökohtaisia tarpeita ja edistämme heidän yksilöllisten opintopolkujensa kehittymistä.

Tästä on hyvä jatkaa opetuksemme ja digitaalisten oppimisympäristöjemme kehittämistä.

Jaa artikkeli