Isännöinnin ammattitutkinto

Tule opiskelemaan isännöinnin kehittyvää ja monipuolista alaa kätevästi verkossa. Pääset näköalapaikalle uusien ympäristövaatimusten soveltamisessa ja toteuttamisessa ihmisten asumisympäristöjä kehitettäessä ja uudistettaessa. Voit omalla osaamisellasi vaikuttaa asumiseen ja ympäristöön liittyviin ratkaisuihin. Valinnaisilla tutkinnon osilla voit erikoistua mm. asunto-osakeyhtiön, vuokratalon tai toimitilojen isännöintiin.

Koulutuksen sisältö

Isännöinnin ammattitutkinto on laajuudeltaan 150 osaamispistettä.

Pakollinen tutkinnon osa

 • Isännöinnin toimintaympäristön hallinta 60 osp

Lisäksi valitaan kaksi tutkinnon osaa

Yksi tutkinnon osa (60 osp) valitaan tutkinnon osista

 • Asunto-osakeyhtiön isännöinti
 • Toimitilaisännöinti 
 • Vuokratalon isännöinti

Toinen valinnainen tutkinnon osa (30 osp) valitaan tutkinnon osista

 • Asumisneuvonta
 • Tekniset palvelut isännöinnissä
 • Uudiskohteen isännöinti
 • Isännöintityön kehittämissuunnitelman laatiminen
 • Lisäksi valinnaisena voi olla tutkinnon osa yrittäjän ammattitutkinnosta

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy lähiopetusta, itsenäistä opiskelua ja työelämässä oppimista. Opinnot kestävät noin 1,5 vuotta riippuen opiskelijan aikaisemmasta osaamisesta.

Lähiopetuspäiviä on 1-2 kuukaudessa, lähipäiviin on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Opetus toteutetaan perjantaisin ja lauantaisin klo 8.30–15.30. Alustavat lähiopetuspäivät 2022: 21.-22.1., 18.-19.2., 25.-26.3., 22.-23.4., 19.-20.8., 23.-24.9. sekä 21.-22.10. Voit aloittaa opinnot opiskeltavan tutkinnon osan vaihtuessa eli seuraavan kerran 20.8.2022.

Osa valinnaisista tutkinnon osista voidaan suorittaa vain koulutus- tai oppisopimuksella. Tutkinnon osat valitaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadinnan yhteydessä.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Kenelle koulutus sopii

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat toimineet kiinteistöalan tehtävissä esim. isännöitsijänä tai kiinteistöpäällikkönä muutamia vuosia tai vasta aloittaneet isännöintitehtävissä.

Hinta

Opintomaksu on 200 euroa.


Koulutus on jatkuvassa haussa ja voit hakea siihen nyt ja aloittaa opinnot seuraavan kerran 20.8.2022.


Opiskelu on aina hyvä idea!

 • Jatkuvassa haussa voit hakea opiskelemaan ympäri vuoden.
 • Voit aloittaa opinnot, kun koulutusta on seuraavan kerran tarjolla. Osaan koulutuksista voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
 • Voit opiskella koko tutkinnon, yksittäisen tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia uutta osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.
 • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.

Mitä sinä haluaisit osata?

21.-22.1.2022 Asiakaspalvelu isännöinnissä, viestintä ja raportointi, vuosikello, vastuut ja velvollisuudet, viestintä ja raportointi

18.-19.2.2022 Sopimusvalmistelu ja sopimuskäytännöt, viranomaisyhteydet ja -ilmoitukset, asiakirjat ja arvopaperit sekä arkistointi, lakisääteiset rekisterit sekä tietosuoja, riskien hallinta, pelastussuunnitelma

25.-26.3.2022 Viestintäsuunnitelma ja kriisiviestintä, viestinnän eri kanavat, asiakirjojen laadinta, oman osaamisen kehittäminen

22.-23.4.2022 Kiinteistön sopimusasiat, tiedottaminen kohderyhmille, hankkeiden talouden hoitaminen, energia-asiat, korjaushankkeet

19.-20.8.2022 Asunto-osakeyhtiön hallinto ja isännöintipalvelut, strategia, isännöitsijätodistus, tilojen vuokraus, kohteen työsuhdeasiat ja edunvalvonta, kokousasiat, sähköiset toimintaympäristöt

23.-24.9.2022 Taloushallinnon järjestäminen, toiminta-, talous- ja rahoitussuunnitelma, taloudellisen tilanteen seuranta ja raportointi, maksuliikenne, laskut ja saatavien perintä, verotus, tilinpäätösasiat ja laskelmat, tilin- ja toimintatarkastuksen teettäminen

21.-22.10.2022 Korjaushankkeen hanke- ja taloudellinen suunnitelma, rahoitus- ja avustusasiat, kunnossapitovastuut, kiinteistön päivittäinen huolto ja käyttö, laadunvalvonta, hankintaosaaminen, huoltokirja ja PTS:n laadinta ja ylläpito, hankkeiden hallinta, kunnossapito ja muutostyöprosessit, kuntoarvio/kuntotutkimus