Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Syvennä ammatillista osaamistasi ja asiantuntijuuttasi mielenterveys- ja päihdetyössä. Opinnoissa perehdyt mielenterveys- ja päihdetyön tietoperustaan pohtien omaa ammatillista kasvuasi ja ammattietiikkaa. Opintojen myötä opit kohtaamaan asiakkaasi voimavaralähtöisesti ja positiivista mielenterveyttä tukien sekä opit toimimaan vastuullisesti ja mielenterveys- ja päihdetyötä kehittäen.

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suoritettuasi voit työskennellä erilaisissa mielenterveys- ja päihdetyön erityistä osaamista vaativissa tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla julkisen, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä yhteisöjen ylläpitämissä avo- ja laitospalveluissa.

Koulutuksen sisältö

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä.

Pakolliset tutkinnon osat antavat valmiudet työskennellä mielenterveys- ja päihdetyössä ensisijaisesti aikuisten asiakkaiden tai potilaiden kanssa. Valinnaisena tutkinnon osana suoritetaan lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö ja/tai ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyö. Jos valitset näistä vain toisen, suoritat valinnaisena tutkinnon osana lisäksi tutkinnon osan tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Pakolliset tutkinnon osat, 100 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 80 osp

  • Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö 40 osp
  • Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyö 40 osp
  • Tutkinnon osan tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 40 osp

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti oppisopimuskoulutuksena. Opinnot sisältävät opiskelua verkossa, oppilaitoksessa sekä työelämässä. Toteutustavat vaihtelevat tutkinnon osittain.

Toteutussuunnitelma

Alkaa 11.3.2024. Mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen. Toteutus verkko-opintoina Moodlessa sekä yhteiset opetuspäivät.

Alkaa 11.3.2024. Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen. Toteutus verkko-opintoina Moodlessa sekä yhteiset opetuspäivät.

Suunniteltu alkavaksi marraskuussa 2024: Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö. Toteutus verkko-opintoina Moodlessa sekä yhteiset lähiopetuspäivät.

Suunniteltu alkavaksi vuonna 2025: Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyö.

Kenelle koulutus sopii

Koulutus on tarkoitettu mielenterveys- ja päihdetyön alalla toimiville ammattilaisille, joilla on sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon tai muun soveltuvan tutkinnon tiedot ja taidot sekä työkokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä.

Sinulla tulee olla alan työpaikka, jossa voit hankkia lisäosaamista.

Hinta

Oppisopimuksella koulutus on maksuton.

Kun opiskelet meillä tutkintoa tai tutkinnon osaa Samiedun tarjoamat lupa- ja korttikoulutukset ja -testit ovat sinulle maksuttomia.

Suoritettuasi ammatillisen tutkinnon voit hakea Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä, mikäli täytät muut stipendin myöntämisen edellytykset. Lue lisää Työllisyysrahaston sivuilta.

Hakutiedot

Tämän tutkinnon voit suorittaa tutkinnon osa kerrallaan. Haku on avoinna seuraaviin pakollisiin tutkinnon osiin: Mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen 40 osp, joka alkaa 11.3.2024 sekä Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen 60 osp, joka alkaa 11.3.2024.


Opiskelu on aina hyvä idea!

  • Jatkuvassa haussa voit hakea opiskelemaan ympäri vuoden.
  • Voit aloittaa opinnot, kun koulutusta on seuraavan kerran tarjolla. Osaan koulutuksista voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
  • Voit opiskella koko tutkinnon, yksittäisen tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia uutta osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.
  • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.

Mitä sinä haluaisit osata?