Työntekijänä kehitysvammatyössä 15 osp

Kiinnostaisiko työ kehitysvammaisten parissa? Vahvista ja täydennä osaamistasi kehitysvamma-alan opinnoilla. 

Koulutuksen sisältö

Koulutus on valinnainen tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa. Se on laajuudeltaan 15 osaamispistettä.

Tutkinnon osan sisällöt ovat

 • kehitysvammatyön laatu
 • asiakkaan ohjaaminen
 • hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
 • osallisuuden ja vuorovaikutuksen tukeminen
 • työturvallisuus, työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistäminen 
 • itsearviointitaidot

Tutkinnon osan opiskeltuasi osaat

 • työskennellä kehitysvammatyötä ohjaavien säädösten, määräysten, toimintaperiaatteiden ja arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan yksilöllistä hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta yhteistyössä asiakkaan ja moniammatillisen työryhmän kanssa
 • edistää asiakkaan osallisuutta ja toimia vuorovaikutuksessa kehitysvammaisen asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
 • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyä ja työhyvinvointia
 • arvioida ja kehittää toimintaa

Lue lisää tutkinnon perusteista.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opinnot sisältävät verkko-opintoja Moodle oppimisympäristössä 6 osp ja työelämässä oppimista kehitysvammaisille ihmisille suunnattujen palveluiden piirissä ja ympäristöissä 9 osp (sisältäen näytön).

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Kenelle koulutus sopii

Koulutus on tarkoitettu kaikille alasta kiinnostuneille.

Koulutuksessa sovelletaan säännöksiä tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä.

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.


Koulutus on jatkuvassa haussa ja voit hakea siihen milloin vain ja aloittaa opinnot seuraavan kerran lokakuussa 2021.


Ammatillinen opiskelu Samiedussa on ketterää!

 • Voit hakea opiskelemaan meille milloin vain.
 • Voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
 • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.
 • Voit opiskella koko tutkinnon, yhden tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.

Opiskelu on aina hyvä idea!