05.05.2023

OPVAan päästään – ei jouduta

Samiedu on mukana OPVA haltuun Framåt med SSS –hankkeessa. OPVA tarkoittaa opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja. Hankkeen väliseminaari järjestettiin Tampereella 3.5.2023. Samiedun maahanmuuttajatiimiläiset osallistuivat tähän antoisaan seminaaripäivään.

Tilaisuuden tavoitteena oli esitellä hankkeen toimintaa, edistää verkostoitumista ja vertaisoppimista sekä levittää OPVA:n hyviä käytänteitä. Mukana on 63 ammatillista koulutusta tarjoavaa oppilaitosta. Hanketta on kehittämässä 400 ihmistä. Hanke alkoi 1.8.2022 ja päättyy 31.12.2023. 

Hankkeen teemat

OPVA haltuun Framåt med SSS –hankkeen teemat ovat:

  • Opiskelutaidot ja elämänhallinta 
  • Kieli ja viestintä 
  • Kielitietoisuus ja selkokielisyys ammattiopinnoissa 
  • Työelämävalmiudet sekä digi- ja matemaattiset taidot 
  • Tukitarpeet ja pedagogiset ratkaisut 
  • Järjestämisen toimintamallit 

OPVA-opintojen toteutuminen on upea mahdollisuus koulutuksen järjestäjille edistää tutkinto-opiskelijoiden yhdenvertaisuutta ja vahvistaa opiskelijoiden opiskeluvalmiuksia oikea-aikaisesti opintopolun aikana.   

Seminaarin satoa

Väliseminaarissa saimme kannustavat terveiset opetus- ja kulttuuriministeriön suunnittelija Erno Hyvöseltä. Hän kertoi, että OPVAan on myönnetty rahoitusta 3,5 miljoonaa. Rahoittaja näkee OPVAn tärkeänä nyt ja tulevaisuudessa.   

Eri oppilaitosten edustajista koostunut paneeli avasi OPVAn järjestämisen erilaisia toteuttamismalleja. Samoja onnistumisen iloja ja haasteita on eri puolilla Suomea. Joissain oppilaitoksissa on keskitytty enemmän oppivelvollisuusikäisiin ja toisissa taas aikuisiin maahanmuuttajiin. 

Johanni Larjanko, kansallinen NVL-koordinaattori, herätteli kysymyksiä 2020-luvun perustaidoista.

Pohjoismaista näkökulmaa toi Kööpenhaminasta Sören Cardel Lindskrog, aikuiskoulutuskeskus KVUC:stä. Hän kertoi, miten he opettavat tanskaa, englantia, matematiikka ja digitaitoja töissä oleville maahanmuuttajille ja matalan osaamistason työntekijöille. Pohdimme, että tässä oli monia yhtymäkohtia OPVA-opintoihin ja toisaalta, että Suomessakin tulisi keskittyä myös niihin, jotka ovat jo työelämässä ja tarjota heille opetusta työajan ulkopuolella.  

Iltapäivän työpajoissa osallistujat jakautuivat kuuteen työpajaan hankkeen teemojen mukaan. Marja osallistui Toiminnallinen kieltenopetus haltuun – työpajaan, Maiju Työelämätaidot, digitaidot ja matemaattiset taidot -pajaan ja Lilli Moninaiset opiskelijat – moninaiset OPVA-mallit -pajaan.  

Kehittäminen jatkuu

Oli mukava huomata, että Samiedussa OPVAa on tehty hyvin jo monta vuotta. Kehittämämme digiopvan toteuttamismalli, 3 + 3 päivää, herätti myönteistä kiinnostusta muiden oppilaitosten OPVA-opettajissa.

Samiedussa OPVAn kehittämistä on tärkeä jatkaa edelleen tueksi niin maahanmuuttajille kuin yhä enemmän myös suomalaisille digitaitojen vahvistamista tarvitseville. Tulevaisuudessakin OPVAa kehitetään yhteistyössä, ehkäpä esimerkiksi alueellisissa verkostoissa.  

Jaa artikkeli