31.05.2024

Uutta osaamista ja käytännön kokemusta digitointiin Samiedun koulutuksesta 

Ammattiopisto Samiedun Digitoinnin toteuttaja -koulutus sai alkunsa tarpeesta kehittää digitointiosaamista Suomessa. Joustavasti verkko- ja lähiopetusta yhdistävä koulutus tarjoaa digitoinnista kiinnostuneille kattavan ja monipuolisen oppimiskokemuksen. Oppijat suorittavat media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon kuuluvan Tallennetuotannossa työskentely -tutkinnon osan ja osoittavat osaamisensa näytössä. Koulutuksen ensimmäinen toteutus on nyt loppusuoralla, ja opiskelijat ovat valmiina viemään oppimansa tiedot ja taidot käytäntöön. 

Opiskelua monimuotoisissa oppimisympäristöissä 

Koulutus alkoi viiden päivän lähiopetusjaksolla Mikkelissä, jossa opiskelijat tutustuivat toisiinsa, opettajiin ja työssäoppimispaikkoihin. Lähiopetuspäivät sisälsivät vierailuja Kansallisarkiston Massadigitoinnin yksikköön, Elinkeinoelämän keskusarkisto ELKAan ja Kansalliskirjastoon. Opiskelijat saivat konkreettista opetusta digitointimenetelmistä, kuten valokuvauksesta, ja oppivat paljon uutta alan ammattilaisilta.  

Lähiopetusjakson jälkeen koulutus jatkui Samiedun Moodle Pinja -verkko-oppimisympäristössä, jossa opiskelijat suorittivat erilaisia oppimistehtäviä ja tutustuivat digitointiprosessiin syvällisemmin. Verkko-opinnot sisälsivät laajan kirjon aiheita, kuten digitointimenetelmiä, digitoitavia aineistotyyppejä, digitointiin liittyvää lainsäädäntöä ja erilaisia tietokantoja ja hakupalveluja.  

Opiskelijat suorittavat parhaillaan työssäoppimisjaksoa joko yhteistyöorganisaatiossa tai itse valitsemillaan työpaikoilla. Työssäoppimisen aikana opiskelijat pääsevät soveltamaan oppimaansa teoriaa käytännön työtehtävissä ja saavat arvokasta kokemusta digitoinnin eri osa-alueista. 

Opiskelijan kokemuksia koulutuksesta 

Yksi koulutukseen osallistuneista opiskelijoista on Suomen Pankissa työskentelevä Adam Huczkowski, joka ystävällisesti jakoi meille ajatuksiaan ja kokemuksiaan koulutuksesta. Adam suorittaa työssäoppimista omalla työpaikallaan, jossa hän harjoittelee erilaisten digitointimenetelmien ja digitoitavien aineistojen parissa työskentelyä.  
 
– Olin ehtinyt tehdä digitointia työkseni noin vuoden verran, kun kollegani välitti minulle Samiedun digitointikoulutuksen linkin. Tartuin tilaisuuteen heti, kun työnantajani näyttivät vihreää valoa. Enkä ole katunut! 

– Vaikka minulle on työssäni kertynyt tietotaitoa digitointiprosessiin liittyvistä asioista, sain lähijaksolta, yritysvierailuilta ja Moodle-tehtävistä paljon uutta tietoa. Toisinaan aiempi saatu osaaminen saattaa olla oppimisen tiellä – kokemuksen syvällä rintaäänellä – mutta tässä koulutuksessa se on ollut vain hyödyksi. 

Adam kertoo olevansa koulutuksen sisältöön kaiken kaikkiaan todella tyytyväinen.  

– Itsenäisesti suoritettavat etätehtävät Moodlessa olivat mukavan monipuolisia ja jopa interaktiivisia. Vaikka olen hyvä kirjoittamaan, esseiden tekeminen on aina vähän jännittävää, koska pelkään etten ymmärrä tehtävänantoa riittävän hyvin. Moodle-tehtäviin ei onnekseni kuulunut varsinaisia esseitä, vaan esimerkiksi monivalintakysymyksiä sekä puuttuvien sanojen täydentämistä tekstiin.  

– Kaikki kolme vierailukohdetta olivat mielenkiintoisia, ja jokainen niistä on varmasti työpaikka, jossa digitoinnista oppii paljon. Vierailukohteista Elinkeinoelämän Keskusarkisto ELKA nousi monen suosikiksi, sillä se tarjoaa mielenkiintoisen ja opettavaisen ympäristön digitointiin. 

Verkko-opinnot Moodle Pinjassa saivat myös muilta opiskelijoilta myönteistä palautetta sisältöjen monipuolisuudesta ja interaktiivisuudesta. Tehtävät, kuten monivalintakysymykset ja keskustelutehtävät, pitivät opiskelijat aktiivisina ja motivoituneina. Osa opiskelijoista toivoisi koulutukseen enemmän vertaisoppimista, sillä digitointialan tehtävät ovat monimuotoisia ja tiedon jakamisella on keskeinen merkitys.  

Koulutus tulevaisuuden digitointiosaajille toteutuu seuraavan kerran syksyllä 2024 

Digitoinnin toteuttaja -koulutus tarjoaa digitoinnista kiinnostuneille ja alalla jo toimiville erinomaisen mahdollisuuden syventää osaamistaan ja hankkia käytännön kokemusta digitoinnista. 

Koulutukseen osallistunut Adam kannustaa osallistumista harkitsevia tarttumaan mahdollisuuteen. 

– Digitoinnista kiinnostuneet tai sitä työksenne tekevät: tämä koulutus toteutetaan joustavasti, ja se on mahdollista suorittaa päivätyön ohella tai osaamisensa voi osoittaa suoraan näytössä. Minulle tarjottiin myös näyttömahdollisuutta, mutta olen onnellinen, että kävin sekä lähijakson Mikkelissä että suoritin etätehtävät Moodlessa. Kannustan siis kaikkia hakemaan koulutukseen, mikäli tulevaisuuden ala houkuttelee! 

Koulutus alkaa seuraavan kerran Samiedussa 23.9.2024. Hakuaika koulutukseen on 1.6.–1.8.2024. Lisätietoja koulutuksesta Samiedun verkkosivuilla.

Digitoinnin toteuttajaksi -koulutus on suunniteltu ja toteutettu osana Samiedun, Xamkin ja Kansallisarkiston yhteistyöhanketta JoDi-Joustavat koulutus- ja työelämäpolut tulevaisuuden digitointiosaajille (ESR+). 

Kirjoittaja: Sanna Laukkarinen, hanketyöntekijä, JoDi
Opiskelijan kommentit: Adam Huczkowski 

Jaa artikkeli