27.01.2023

Verkkoerityisopettajalta tukea oppimiseen oikea-aikaisesti ja joustavasti

Opiskelijamme Samiedussa ovat erilaisia, myös oppijoina. Heillä on erilaisia kiinnostuksenkohteita, tavoitteita, vahvuuksia ja haasteita. Joskus he tarvitsevat jonkin asian oppimiseen tai tekemiseen vähän enemmän tukea ja apua, jopa erityistä tukea. Kun opiskelija on itselleen sopivassa ja oikein mitoitetussa toimintaympäristössä ja saa tekemiseensä oikeanlaisen tuen, hän voi suoriutua opinnoistaan erinomaisesti. Se on myös erityisopetuksen tärkein tavoite.

Verkko-opiskelun suosio Samiedussa kasvaa jatkuvasti, ja erilaiset tuen tarpeet ovat moninaiset. Verkossa opiskelu voi parhaimmillaan olla täysin ajasta ja paikasta riippumatonta, ammatillisesta perustutkinnon opiskelusta ammattitutkintoon ja erityisammattitutkintoon. Meillä voi opiskella itsenäisesti tai osin ryhmässä, mahdollisuuksia on monia. Myös opiskelun tukea kehitämme niin, että se on joustavaa, osaavaa ja oikea-aikaista.

Erityisopettajan tavoittaa monilla kanavilla

ESR-rahoitteisen eSilta – joustavat ja saavutettavat toisen asteen opinnot verkossa – hankkeen kautta olemme kehittäneet Samiedun verkko- oppimisen erityisen tuen tarjoamista. Verkko-opiskelijoidemme käytössä on oma erityisopettaja, joka auttaa opiskelijaa yhdessä HOKS-ohjaajan kanssa opintojen suunnittelussa, etenemisessä ja yksilöllisten oppimispolkujen rakentamisessa kohti uutta ammattia. Erityisopetus verkossa tarkoittaa käytännössä myös ohjauspalveluiden saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja mahdollisuutta verkkovuorovaikutukseen. Erityisopetuksen tuki ja tapaamiset verkossa voivat toteutua monin tavoin: puhelimitse, Teamsin kautta, Wilman välityksellä tai muutoin opiskelijalle sopivalla tavalla ja sopivana ajankohtana. Varhaisella ja oikea-aikaisella tuella haluamme varmistaa opintojen etenemisen ja tarjota onnistumisen kokemuksia.

Monipuolisia teknologisia ratkaisuja oppimisen tueksi ja tuen tarjoajien avuksi

Samiedun opiskelijoille tehdyn kyselyn mukaan verkko-opiskelija voi tarvita lisätukea ja ohjausta esimerkiksi tutkinnonmukaisessa aikataulussa pysymisessä tai oppimistehtävissä etenemisessä. Digitaalisten alustojen tuomat tekniset haasteet ja niissä omatoiminen eteneminen voivat myös muodostua haasteiksi joillekin opiskelijoille. Myös työelämässä järjestettävän koulutuksen työpaikan etsiminen saattaa jännittää opiskelijaa. Apua ja tuen keinoja tarjotaan siihenkin haasteeseen tilanteen helpottamiseksi. Oppimisvaikeudet, esimerkiksi lukemisen tai kirjoittamisen hankaluudet, saattavat hidastaa opintojen etenemistä. Verkon kautta tapahtuva itsenäinen työskentely voi myös itsessään kuluttaa opiskeluun tarvittavia voimavaroja tai haastaa muutoin opiskelijaa ajankäytön suunnittelussa. eSilta-hankkeessa olemme kehittäneet sähköisiä alustoja oppimisen tueksi, tiedon jakamiseksi ja saavutettavuuden parantamiseksi. Teknologiset ratkaisut, kuten tekoäly, on myös verkko-erityisopetuksessa mukana viestimässä esimerkiksi opintojen etenemistahtista ja mahdollistavat oikea-aikaisen tuen tarjoamisen. Opetuksen suunnittelun tukena käytämme myös sähköisiä lähtötasoseuloja, kuten digilukiseulaa.

Koulutusta erilaisten opiskelijoiden kohtaamiseen kevään korvalla

eSilta-hanke tekee tiivistä yhteistyötä kumppanimme Otavan Nettilukion kanssa. Erityisopetuksen verkostoituminen Samiedun yhteistyökumppaneiden kanssa kehittyy niin seudullisesti kuin valtakunnan tasolla. Monipuolinen verkostoituminen luo uusia toimintatapoja ja tarjoaa ideoita kehittämistyöhön. Kevään aikana eSilta-hanke tarjoaa opetushenkilöstöllemme koulutusta erilaisten opiskelijoiden kohtaamiseen opetustyössä ja siinä käytännön toimintamalleja opetuksen ja ohjauksen tueksi.

Yhteistyöterveisin,
Satu Huttunen, erityisopettaja

Jaa artikkeli