Tervetuloa blogiimme!

eSilta-hanke

11.10.2023

eSilta johti kohti joustavia ja saavutettavia toisen asteen verkko-opintoja

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa keskityimme luomaan toimintamallin ja -käytännöt, jotka mahdollistavat Samiedun ja Nettilukion opiskelijoille yhteistyöoppilaitoksen opintotarjonnan hyödyntämisen omien opintojen lisänä.

27.01.2023

Verkkoerityisopettajalta tukea oppimiseen oikea-aikaisesti ja joustavasti

Verkkoerityisopettajalta tukea oppimiseen oikea-aikaisesti ja joustavasti Opiskelijamme Samiedussa ovat erilaisia, myös oppijoina. Heillä on erilaisia kiinnostuksenkohteita, tavoitteita, vahvuuksia ja haasteita. Joskus he tarvitsevat jonkin asian oppimiseen tai tekemiseen vähän enemmän tukea ja apua, jopa erityistä tukea. Kun opiskelija on itselleen sopivassa ja oikein mitoitetussa toimintaympäristössä ja saa tekemiseensä oikeanlaisen tuen, hän voi suoriutua opinnoistaan erinomaisesti. […]

Nuoret tutkailemassa sähköisiä todistuksia

09.05.2022

Nettilukion opintojaksot Samiedun opiskelijoille joustavasti verkossa

Samiedun opiskelijoille lukion opintojaksoja joustavasti verkossa Samiedun ja Otavian Nettilukion yhteinen eSilta-hanke luo opiskelijoillemme mahdollisuuksia yhdistää entistä joustavammin lukion verkko-opintoja osaksi toisen asteen opintoja. Talvella opiskelijoille tehdyssä alkukartoituskyselyssä selvisi, että niin lähiopintoina kuin verkossa ammatillista tutkintoaan suorittavilla opiskelijoillamme on kiinnostusta monipuolistaa opintojaan ja suorittaa lukiokursseja yksittäisissä oppiaineissa myös verkossa. Suorittamalla yhden tai useamman lukion opintojakson […]

eSilta-hankkeen logo

25.03.2022

eSilta – Joustavat ja saavutettavat toisen asteen opinnot verkossa (ESR)

eSilta – Joustavat ja saavutettavat toisen asteen opinnot verkossa (ESR) Joustavat opinnot toisella asteella sekä erityispedagogiikan ja opiskelun ohjauksen digitaaliset ratkaisut Hankeaika: 1.1.2022-31.8.2023 Otavian ja Ammattiopisto Samiedun eSilta-yhteishankkeen tavoitteena on vahvistaa toisen asteen opintojen tarjontaa niin, että opinnot ovat saavutettavia, käytettäviä ja vastaavat opiskelijoiden henkilökohtaisiin tarpeisiin. Vuoden alussa alkaneen hankkeen tarkoituksena on luoda toimintamalli ja […]