25.03.2022

Verkostoitumisesta voimaa digitaalisuutta hyödyntävään opetukseen  

Eeva Immosen kuva
Sisustusalan verkko-opettaja Eeva Immonen vetää Verkkopeda-hanketta.

Olen Eeva Immonen ja toimin Ammattiopisto Samiedussa sisustusalan verkko-opettajana. Toimin myös vastikään alkaneen Opetushallituksen rahoittaman Verkkopeda-hankkeen koordinaattori. Minulla on useamman vuoden kokemus verkko-opettajana toimimisesta, silti pidän tarpeellisena kehittää ja ylläpitää taitojani. Uusia ohjelmia ja hyväksi havaittuja käytänteitä tulee lisää koko ajan. Koen, että opettajan rooli on entistä enemmän opiskelijan oppimisen mahdollistamista ja ohjausta, jossa yhteisen tiedon tuottaminen ja tiimityöskentely korostuu. Näihin peilaten on hyvä monipuolistaa omaa osaamista hyödyntäen myös digitaalisia työkaluja.   

Verkkopeda-hankkeesta uusia tuulia digiopetukseen 

Neljän oppilaitoksen yhdessä toteutettava Verkkopeda – toimivat työkalut verkko-opetukseen -hanke (OPH) on nyt saatu vauhtiin. Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa ovat mukana Ammattiopisto Samiedun lisäksi Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä YSAO, Työtehoseura TTS ja Suomen ympäristöopisto Sykli. Tavoitteena on vahvistaa ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön verkko-opetus- ja digiosaamista ja koulutuskokonaisuudet on suunniteltu vastaamaan laaja-alaisesti kaikkien ammatillisten koulutuksenjärjestäjien tarpeisiin. 

Hanke koostuu viidestä koulutusosiosta. Jokaisella oppilaitoksella on oma kokonaisuutensa ja näiden lisäksi on yksi yhteinen osio, jossa erityisesti perehdytään opiskelijoiden ohjaukseen ja oppimiseen verkko-opetuksessa hyödyntäen luovuutta ja moniälykkyyttä sekä oppimisanalytiikkaa. Tämä koulutusosio järjestetään syyslukukauden 2022 alussa. Samiedun koulutusosio toteutetaan huhti-toukokuussa 2022 ja muiden osatoteuttajien koulutukset tulevat olemaan syksyn 2022 loka- joulukuun aikana. Syksyn koulutuksista voit lukea lisätietoa toukokuun aikana nettisivuillemme ilmestyvistä linkeistä.  

Samiedun kokonaisuudessa perehdytään siihen, mitä ovat digitaalisia työkalut ja kuinka niitä hyödynnetään verkko-opetuksessa. Koulutuksen avulla saa uusia taitoja mm. verkkopedagogiikkaan, verkkokurssien käsikirjoittamiseen sekä erilaisiin digitaalisiin työkaluihin. Kouluttajana toimii digipedagogiikan asiantuntija Matleena Laakso. Koulutukset tullaan järjestämään Teams-yhteydellä ja oppimisalustana on Padlet.  

Pääset tutustumaan aihepiireihin tarkemmin alla olevasta linkistä: https://padlet.com/matlaakso/verkkopeda2022.

Toivon, että mahdollisimman moni osallistuu näihin hankkeen koulutuksiin ja saa sitä kautta varmuutta omaan opetustyöhön. Koulutusten sisällöt eivät ole pelkästään verkkototeutuksiin liittyviä kokonaisuuksia vaan sieltä löytyy hyviä työkaluja ja käytänteitä myös lähiopetuksen monipuolistamiseen. Koulutuspaketti on rakennettu jatkumoksi ja erityisesti syksyn koulutuksissa pääsee askel askeleelta kartuttamaan taitoja virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden käyttämisestä opetuksessa, rakentamaan kolmiulotteisia digitaalisia malleja ja oppimisympäristöjä sekä hyödyntämään edellä opittuja taitoja ThingLink ja 3Dweb -oppimisympäristöjen toteuttamiseen.    

Lisätietoja

Eeva Immonen, sisustusalan verkko-opettaja, p. 050 3469 926, eeva.immonen@samiedu.fi  

Jaa artikkeli