Tervetuloa blogiimme!

Rakennetaan yhdessä aina vaan parempaa ammatillista koulutusta

Voit suodattaa kirjoituksia hankkeen nimellä. Toivottavasti viihdyt blogimme parissa!

Blogi

eEDU-hankkeen logo

21.01.2022

Pelillisyyttä ensiavun opetukseen pakopelin keinoin

Pelillisyyttä ensiavun opetukseen pakopelin keinoin Osallistuin viime keväänä ja syksyllä HAMK:n opettajakorkeakoulun järjestämään Gamification-täydennyskoulutukseen. Koulutuksen teemoja olivat pelipedagogisen käsikirjoituksen laadinta ja toteuttaminen sekä pelillisyys ja pelipedagogiikka. Kehitimme koulutuksessa eEDU-hankkeen projektipäällikkö Sanna Laukkarisen kanssa Seppo.io-alustalle opettajien digipedataitojen kehittämiseen suunnitellun pelin, jossa pääsimme soveltamaan käytännössä pelipedagogiikasta hankkimaamme osaamista. Koulutuksessa tapasin Hämeen ammattikorkeakoulussa työskentelevän opettajan (Katja Holopainen), joka […]

10.01.2022

eWorking – työpaikalla tapahtuvan koulutuksen asialla

eWorking – työpaikalla tapahtuvan koulutuksen asialla Elokuussa meillä Samiedussa aloiteltiin eWorking hanke, jossa focus on työpaikalla tapahtuvan koulutuksessa. Mukana hankkeessa on matkailuala, perustason ensihoito sekä liiketoiminta. Teemme myös tiivistä yhteistyötä kyseisten alojen yritysten kanssa. Interaktiivinen virtuaalinen ympäristö osaamisen hankkimiseen Millaista työpaikalla tapahtuva oppiminen voi jatkossa olla? Siitä vaan virtuaalilasit päähän sekä ota ohjaimet käteen. All […]

10.01.2022

TIEKEn digitaitojen osaamismerkit käyttöön Samiedussa

TIEKEn digitaitojen osaamismerkit käyttöön Samiedussa Digitaidot ovat keskeisiä kansalaistaitoja jokaiselle digitalisoituneen yhteiskunnan jäsenelle. Valtakunnallisessa Osuvat taidot -hankkeessa on kehitetty yleinen digitaitojen osaamisen tunnistamisen malli, joka sisältää kansalaisen digitaitotasojen osaamiskuvaukset ja -kriteerit sekä niihin liittyvät digitaaliset osaamismerkit. Digitaidot on jaoteltu viitekehyksessä viiteen kumuloituvaan taitotasoon: Perusosaaja, Digiosaaja, Yhteistyöskentelijä, Hyötykäyttäjä ja Ongelmanratkaisija. Kunkin taitotason osaaminen rakentuu edellisellä tasolla […]

03.01.2022

Digipedavalmennuksesta virtaa verkko-opetukseen – Samiedun opettaja Susanna Leminen innostui vertaisoppimisesta

Digipedavalmennuksesta virtaa verkko-opetukseen – Samiedun opettaja Susanna Leminen innostui vertaisoppimisesta Ammattiopisto Samiedun ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk:n yhteistyössä toteuttama Digipedavalmennus päättyi joulukuun puolivälissä osallistujien kehittämistehtävien esittelyihin Digibuffet-verkkotapaamisissa. Tapaamisissa valmennettavat kertoivat oman kehittämishankkeensa tavoitteista, toteutusvaiheista ja lopputuloksista muille valmennukseen osallistuneille, valmennuksen mentoreille, eKampuksen henkilöstölle ja muulle halukkaalle kuulijakunnalle. Lähes kaikki saivat kehittämistyönsä valmiiksi, vaikka syksy oli tuonut […]

02.12.2021

Mara-alan moniosaajaksi tutkinnon osia opiskelemalla

Mara-alan moniosaajaksi tutkinnon osia opiskelemalla Matkailu- ja ravitsemisalan työnantajat ovat viestineet, että alalla tarvitaan nopeasti osaajia, ja erityisesti sellaisia, joilla on hyvä asenne työtä kohtaan. Koulutus antaa hyvän pohjan työhön, mutta varsinaiset erityistaidot opitaan työpaikoilla ja yhteistyössä työelämän kanssa. Siksi työelämälähtöisyys on olennainen osa koulutusten suunnittelua. Alan työvoiman tarve on välitön, joten osaajia tarvitaan nopeasti. […]

29.11.2021

KASVUPOLKU TYÖHÖN-HANKE RAKENSI ASKELMERKIT TYÖPAJOILLE – POWERIA PAJAYHTEISTYÖHÖN!

KASVUPOLKU TYÖHÖN-HANKE  – POWERIA PAJAYHTEISTYÖHÖN! Kasvupolku työhön-hankkeessa on n 200:n valmentautujan työ/koulutusvalmennuspolun edistämisen ja monen muun ”projektin” lisäksi rakennettu ammatillisen oppilaitoksen ja työpajojen välistä yhteistyön toteutusmallia, jolla edistetään tukea tarvitsevien opiskelijoiden ja työnhakijoiden koulutuspolkuja ja tätä kautta työllistymisiä. -Jatkuvan oppimisen uudistusta ajatellen tarvitsemme yhä enemmän työkaluja niiden oppijoiden kohdalla, jotka tarvitsevat enemmän tukea ja ohjausta […]

eEDU-hankkeen logo

19.11.2021

Pelillisyyttä perehdyttämiseen – Seppo.io-peli digipedataitojen kehittämisessä

Pelillisyyttä perehdyttämiseen – Seppo.io-peli digipedataitojen kehittämisessä eEDU-hankkeen (ESR) toimijat Sanna (eli minä) ja Eeva-Kaisa Laine ovat osallistuneet tämän vuoden aikana HAMK:n järjestämään Gamification – pelillistämällä perehtymään -koulutukseen. Koulutus jakaantui kahteen osaan, joista ensimmäisessä opiskelimme pelillistämisen ja pelipedagogiikan perusteita, kun taas toinen osa keskittyi pelikäsikirjoittamiseen ja käsikirjoituksen toteuttamiseen. Pelillisyys opetuksessa assosioituu usein Kahoot!-tyyppisiin tietovisoihin, joilla opettaja […]

18.11.2021

Kehitysvamma-ala tulee tutuksi vain tutustumalla

Kehitysvamma-ala tulee tutuksi vain tutustumalla Lähihoitajaopiskelijat katsovat minua silmät pyöreinä, kun esittelen heille tulevan vammaistyön yksiköissä toteuttavan pienimuotoisen oppimisprojektin. Mitä? Missä? Mihin pitää mennä ja mitä tehdä? Jännittäminen vaihtuu positiivisiin kohtaamisiin Tuosta se alkoi ja jatkui tutustumisella kehitysvamma-alan työpaikkoihin, jotka tarjosivat mahdollisuuden asiakastapaamisiin. Opiskelijat jännittivät tapaamisia ja sitä, mitä eivät osanneet, sillä opinnothan alkoivat vasta […]

28.10.2021

Koulutuspolkuja työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaille

Koulutuspolkuja työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaille Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuosina 2020-2021 yhteensä yli 50 miljoonaa euroa jatkuvaa oppimista tukeville hankkeille ja kokeiluille. Hankkeissa tarkoituksena on auttaa ihmisiä oman osaamisen kehittämisessä, parantaa osaavan työvoiman saatavuutta ja tukea työllistymistä. Samalla pilotoidaan toimintamallia, jossa yhteistyötä laajentamalla vastataan alueiden tarpeisiin ja tuetaan työllisyyden kuntakokeiluja. (OKM 2021) Tavoitteena uudistaa palvelurakennetta […]

28.10.2021

Paperikoristeet meni, mutta digi jäi

Paperikoristeet meni, mutta digi jäi Parikymmentä vuotta sitten askartelin Kauppalehdestä kiinalaisia koristeita ystäväni kalliolaisen vuokrayksiön lattialla. Ystäväni opiskeli kauppatieteitä ja itse olin silloin(kin) vannoutunut humanisti ja kasvatustieteen opiskelija. Tuohon aikaan, 2000-luvun alussa tietokoneet ja internet alkoivat yleistyä kotitalouksissa.  Myös Kauppalehdessä – siinä, josta askartelin niitä koristeita – vouhkattiin digitalisaatiosta ja ties mistä kyberistä ja hyperistä. […]