Tervetuloa blogiimme!

Rakennetaan yhdessä aina vaan parempaa ammatillista koulutusta

Verkkopeda-hanke (OPH)

16.05.2023

Samiedun opiskelijat arvostavat verkko-opiskelun vapautta ja odottavat ohjausta sekä palautetta

Samiedun opiskelijat arvostavat verkko-opiskelun vapautta sekä odottavat ohjausta ja palautetta Ammattiopisto Samiedu on aktiivisesti kehittänyt verkko-opetusta jo ennen koronapandemian aiheuttamaa poikkeustilaa. Parin viime vuoden aikana verkko-opintotarjonta on laajentunut merkittävästi ja kattaa nyt perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen lisäksi YTO-opintoja (yhteiset tutkinnon osat) sekä jatkuvan oppimisen tueksi suunniteltuja täydennyskoulutuksia. Verkko-opetus ja -oppiminen edellyttävät sekä opettajalta että oppijalta […]

Microsoft Designerin tekemä kuva opettajista 3D-mallien ääressä

24.02.2023

Verkkopedahankkeen kevään koulutukset pureutuvat ohjauksen teemoihin ja ajankohtaisiin sovelluksiin

Verkkopedahankkeen kevään koulutukset pureutuvat ohjauksen teemoihin ja ajankohtaisiin sovelluksiin Vuosi sitten käynnistynyt Verkkopeda – Toimivat työkalut verkko-opetukseen -hanke alkaa olla loppusuoralla. Kevään 2023 aikana hanke järjestää vielä kaksi erillistä koulutusosiota: Opiskelijoiden ohjaus ja oppimisen tukeminen verkko-opetuksessa (21.3.-4.4.) ja Kolmiulotteiset digitaaliset mallit ja mallipohjaiset opimisympäristöt (25.4.-24.5.). Koulutusten markkinointi on juuri meneillään ja toivomme, että niihin ilmoittautuu […]

Verkkopeda-hankkeen logo (OPH)

25.03.2022

Verkostoitumisesta voimaa digitaalisuutta hyödyntävään opetukseen

Verkostoitumisesta voimaa digitaalisuutta hyödyntävään opetukseen   Olen Eeva Immonen ja toimin Ammattiopisto Samiedussa sisustusalan verkko-opettajana. Toimin myös vastikään alkaneen Opetushallituksen rahoittaman Verkkopeda-hankkeen koordinaattori. Minulla on useamman vuoden kokemus verkko-opettajana toimimisesta, silti pidän tarpeellisena kehittää ja ylläpitää taitojani. Uusia ohjelmia ja hyväksi havaittuja käytänteitä tulee lisää koko ajan. Koen, että opettajan rooli on entistä enemmän opiskelijan […]