Uusia koulutuksia verkkoon ja lisää vetovoimaa matkailu- ja ravintola-alalle

Meillä voit opiskella nyt myös matkailupalveluiden tuottajan ammattitutkinnon tai majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnon joustavasti verkossa!

Rethink – innostu uudistamaan yrittäjyys Savonlinnassa 30.9.

Maksuton, kaikille avoin tilaisuus järjestetään Samiedun Opetusravintola Paviljongilla ja edelleen striimattuna torstaina 30.9. klo 8-12.

eEDU-hankkeen kuulumisia: Hieronnan perusotteet haltuun opetusvideoilla

eEDU-hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut rakentaa mikro-oppimisen sisältöjä, jotka palvelisivat sekä toisen asteen että korkea-asteen opetusta. Ensimmäisenä pilottitoteutuksena aloimme suunnitella keväällä 2021 hieronnan ja fysioterapeuttien koulutusta palvelevaa oppimateriaalikokonaisuutta, joka muodostuisi teoria-ja videomuotoisesta aineistosta.  Kuvasimme opetusvideot kesäkuussa 2021. Loppukesällä ja syksyllä 2021 olemme valikoineet opetusmateriaaliin tulevaa aineistoa, editoineet videoita sekä rakentaneet niistä erityyppisiä lopputoteutuksia. Taina Kutvonen, […]

Tervetuloa virtuaaliseen kotiväeniltaan

Kotiväenilta opiskelijoiden huoltajille ti 28.9.2021 klo 17-19 verkossa.

Itä-Savon koulutuskuntayhtymän luottamushenkilöt järjestäytyivät yhtymävaltuuston kokouksessa 8.9.2021

Samiedun yhtymävaltuusto, yhtymähallitus ja tarkastuslautakunta järjestäytyivät uudelle valtuustokaudelle 2021–2025.

Hakijoita oli lähes triplasti – lähihoitajien oppisopimuskoulutus kiinnosti yli odotusten

Sosterin ja Samiedun yhteistyö lähihoitajan oppisopimuskoulutuksessa tuo helpotusta lähihoitajapulaan.

NY-yritys vahvisti Rikun luottamusta omaan yritysideaan

Samiedussa voit kokeilla yrittäjyyttä ja testata liikeideaasi koulutusalasta riippumatta.

Samiedun laadunhallinta arvioitiin kansallista keskitasoa edistyneemmäksi

KARVIn toteuttamassa laadunhallintajärjestelmien arvioinnissa Samiedun tulokset ylittivät kansallisen keskiarvon kaikilla arviointialueilla.

Yritysten digiosaamista ja asiakaslähtöisyyttä kehitetään räätälöidyillä koulutuksilla

Yrittäjä, ilmoittaudu osaamiskartoitukseen ja koulutuksiin!

Omalla koulutuspolulla – kohti mielekästä (työ)elämää Etelä-Savossa?

Omalla koulutuspolulla – kohti mielekästä (työ)elämää Etelä-Savossa? Onko Etelä-Savossa mielekästä opiskella, tehdä työtä ja elää? Koulutusportti-hankkeen päätavoitteina ovat Etelä-Savon maakunnan profiilin nostaminen koulutusmaakuntana, alueen veto- ja pitovoiman lisääminen, parempi työelämään kiinnittyminen ja koulutustason nosto. Sitran Tulevaisuusbarometri tukee hankkeen tavoitteita. Tulevaisuusbarometrissä (Etelä-Savon maakuntaraportti) kävi ilmi, että eteläsavolaiset haluavat seuraavan 10 vuoden aikana lisää työpaikkoja alueelle, ja […]